Internetipanga kasutajajuhend

Menüü üldstruktuur

Süsteemi sisenemisel on ekraanil järgmine informatsioon :
 • välja;
 • kiirmenüü;
 • peamenüü;
 • lisamenüü;
 • kontode seis.
Peamenüüs on näidatud järgmised alapunktid :
 • päringud;
 • maksed;
 • lepingud;
 • valuuta;
 • seaded;
Aktiivne osa on eraldatud eredalt . Esimesel ekraanil on see Päringud. Suhtluskeele vahetus toimub EST või RUS klahvi vajutuse abil, mis asub peamenüü vasakpoolses osas. Aktiivne suhtluskeel on eraldatud tumedalt.

Iga peamenüü all on näidatud lisamenüü. Päringute puhul on see:
 • kontode seis;
 • maksete ajalugu;
 • kontode väljavõte.
Lisamenüü parempoolses osas on nupud, mille abil saab teostada järgmisi operatsioone:
 • dokumendi trükk;
 • dokumendi salvestamine failina;
 • abi.


Maksekorralduste teostamise protsess koosneb mitmest osast:

1. Maksekorralduse ettevalmistamine :
 • vajalik on täita kõik maksekorralduse rekvisiidid ning need salvestada. Ьhe seansi jooksul on võimalik vormistada mitu maksekorraldust.
2. Maksekorralduse kontroll ning teostus:
 • Maksekorralduse teostamiseks tuleb maksekorraldus allkirjastada, s.t aktsepteerida. Kõik maksed läbivad enne teostamist kontrolli. Teostatakse ainult need maksed, mille staatus pärast kontrolli on OK! Maksed teostatakse koheselt.
3. Maksete kontrollimiseks saate kasutada kontoväljavõtet, vaadates jooksva päeva tehinguid.

4. Kui olete teinud vea maksekorralduse vormistamisel, siis saab seda kustutada maksete ajaloo rubriigis, valides
vajalik makse kuupäeva järgi. Kustutada on võimalik ainult vormistatuid makseid, mitte allkirjastatuid.

Kontojäägi päring keyboard_arrow_down

Antud lõigus on võimalik saada järgmist informatsiooni:
 • Kontode seis;
 • maksete ajalugu, seisund, maksekorralduste trükk, maksekorralduste kustutamine;
 • kontoväljavõte, mis iganes aja kohta , maksekorralduse trükk või salvestamine failina.


Kontode seis

Peamenüü Päringud , lisamenüü Kontode seis .
Antud lõigus saab klient informatsiooni kõikide kontode kohta, mis on lisatud Internetpanka järgmise moel :
 • panga päev;
 • kontonumber;
 • IBAN
 • konto nimetus;
 • valuuta;
 • jääk;
 • reserveeritud;
 • vabajääk.
Kontode seisundit saab :
 • printida;
 • salvestada failina.


Maksete ajalugu

Peamenüü “Päringud”, lisamenüü “Ajalugu”.
Antud lõigus saab internetpanga süsteemis informatsiooni kindlal ajavahemikul tehtud maksete kohta, s.h. ka jooksva
päeva kohta, vajadusel võib maksekorralduse koopia välja trükkida või maksekorraldust kustutada.
Maksete staatus võib olla järgmine:
 • Sooritatud sooritatud maksekorraldused;
 • Ootel allkirjastamiseks ettevalmistatud ;
 • Kustutatud kustutatud maksekorraldused;
 • Vigased maksed, mis pole mingil põhjusel läbinud kontrolli allkirjastamisel või teostamisel.
Veateade on näha väljal Seisund.
Klikkides maksekorralduse kuupäevale, saab antud makse kohta täielikku informatsiooni, printida maksekorralduse
koopiat ning teostada järgmisi tehinguid:
 • Vormistada uus maksekorraldus;
 • Vormistada analoogne maksekorraldus;
 • Salvestada tüüpmaksena (näidismaksena);
 • Kustutada maksekorraldus.


Kontode väljavõte

Peamenüü “Päringud ”, lisamenüü “kontode väljavõte ”.
Antud lõigus on võimalik saada kontoväljavõtet lähtudes järgnevast:
 • Kontonumber - valides võimalike kontode vahel;
 • Perioodi algus;
 • Perioodi lõpp;
 • Väljavõtte formaat lühike või pikk formaat.
Vajutades “Näita” saab kasutaja valitud konto kohta väljavõtte valitud ajavahemikus. Väljavõtet on võimalik:
 • Trükkida;
 • Salvestada failina.

Maksed keyboard_arrow_down

Antud lõigus teostatakse kõik põhilised tehingud :
 • Sisemaksete (Eestisiseste ja pangasiseste maksete) vormistamine:
 • Valuuta konverteerimine kliendi kontode vahel;
 • Välismaksekorralduste vormistamine;
 • Sisemaksete import, mis on ettevalmistatud kliendi enda raamatupidamisprogrammis;
 • Allkirjastamine maksekorralduste kontroll ning teostamine;
 • Tüüpmaksed.
Makseid võib teostada mis iganes valuutas, konverteerimine toimub automaatselt.


Sisemaksed

Peamenüü “Maksed”, lisamenüü “Sisemaksed ”.
Antud menüüs on võimalik teostada järgmisi toiminguid:
 • Eestisiseste maksete vormistamine eurodes;
 • pangasiseste maksete vormistamine erinevates valuutades;
 • konverteerimist vajavate maksete vormistamine .
Vajalik on märkida järgmised rekvisiidid:
Tüüpmaksed: Maksekorralduse väljad täituvad automaatselt, kui eelnevalt on sama maksekorraldus salvestatud tüüpmaksena. Sellisel juhul tuleb valida vajalik maksekorraldus tüüpmaksete seast. Kõik väljad täituvad automaatselt, vajaduse korral võib teha väikeseid muudatusi;
Maksja konto: Programm annab vaikimisi kliendi euroarve, kuid klient saab ise valida, milliselt arvelt ta ülekannet teha soovib;
Dok. number : Maksekorralduse number võib olla mis tahes number, kuid ei tohi korduda 10 päeva jooksul.
Saaja konto : Välja täitmine on kohustuslik. Saaja kontonumbri sisestamisel saaja panga kood valitakse automaatselt. Pangasisese maksekorralduse või konverteerimise puhul tuleb arve numbri taga kirjutada valuutatähis (näiteks 9320008712USD, 930017202EUR j.n.e);
Saaja nimi: Välja täitmine on kohustuslik;
Makse summa : Välja täitmine on kohustuslik. Valuutatähise valik toimub nimekirja alusel;
Selgitus : Maksekorralduse detailne selgitus. Viitenumbri olemasolu korral võib väli jääda täitmata.
Viitenumber : täidetakse soovi korral. Sellisel juhul ei ole tarvis täita selgituse lahtrit. Märkides ära kõik rekvisiidid tuleb ettevalmistatud maksekorralduse salvestamiseks vajutada “Salvesta”.
Ettevalmistatud maksekorraldust saab :
Salvestada tüüpmaksena maksekorraldus salvestamine tüüpmaksete nimekirjas;
Vormistada uus maksekorraldus ekraanile ilmub tühi maksekorralduse vorm uue maksekorralduse jaoks;
Vormistada samasugune maksekorraldus vormistatakse uus samasugune maksekorraldus, kõik väljad on täidetud;
Kustutada maksekorraldus ettevalmistatud maksekorralduse kustutamine.
NB! Maksekorraldus on ettevalmistatud ning ootab kinnitust, mis teostatakse lisamenüü punktis “Allkirjastamine”.


Valuuta konverteerimine

Peamenüü “Maksed”, lisamenüü “Konverteerimine”.
Antud menüüs toimub kasutaja kontodevaheline valuuta konverteerimine.
Konverteerimise korrektse vormistamise jaoks on vajalik märkida järgmised rekvisiidid :
Kontolt: Kuvatakse automaatselt kasutaja euroarve. Kasutaja kontode seast võib valida konto, millelt soovitakse konverteerida;
Kontole: Kuvatakse automaatselt kasutaja euroarve. Kasutaja kontode seast võib valida konto, millele soovitakse konverteerida;
Summa : Konverteerimise summa. Valuutatähis valitakse nimekirjast;
Kokkuleppekurss : Väli märgistatakse linnukesega. Kokkuleppekurss antakse eelneva kokkuleppe alusel;
Selgitus : Konverteerimise selgitus. Täitmine ei ole kohustuslik.
Enne konverteerimist on võimalik teada saada konverteerimissumma kalkulaatori abil. Selleks kasutatakse “Ainult arvuta” nuppu. Arvestus toimub pangas kehtiva hetkekursi alusel. Kokkuleppekursi puhul “Ainult arvuta ” nupp ei toimi.
Kui olete täitnud kõik konverteerimise väljad, tuleks vajutada ”Salvesta ”.
Vormistatud konverteerimise täitmiseks on kaks võimalust :
1. Valida peale salvestamist - Teostada. OK!
2. Teostada konverteerimine lisamenüüs “Allkirjastamine”
NB! Kokkuleppekursi andmine peaks toimuma enne tehingu teostamist.


Rahvusvahelised maksekorraldused

Peamenüü “Maksed ”, lisamenüü “Välismaksed”.
Antud lõigus toimub rahvusvaheliste maksekorralduste vormistamine.
Korrektse rahvusvahelise maksekorralduse vormistamiseks peavad olema täidetud järgmised väljad:
Tüüpmakse: Maksekorralduse väljad täituvad automaatselt, kui eelnevalt on sama maksekorraldus
salvestatud tüüpmaksena. Sellisel juhul tuleb valida vajalik maksekorraldus tüüpmaksete seast. Kõik
maksekorralduse väljad täituvad automaatselt, vajadusel võib sisse viia muudatusi;
Maksja konto: Programm annab vaikimisi kliendi euroarve, kuid klient saab ise valida, milliselt arvelt ta
ülekannet teha soovib;
Dok. number: Maksekorralduse number võib olla mistahes, kuid ei tohi korduda kümne päeva jooksul;
Kuupäev: Maksekorralduse teostamise kuupäev ei tohi olla varasem käesolevast kuupäevast.
Saaja konto: Välja täitmine on kohustuslik;
Saaja nimi: Välja täitmine on kohustuslik;
Saaja aadress: Välja täitmine on kohustuslik;
Makse summa: Välja täitmine on kohustuslik. Valuutatähis valitakse nimekirjast;
Makse tüüp: Valitakse nimekirjast tavaline; kiirmakse;
Makse selgitus : Välja täitmine on kohustuslik;
Maksebilansi kood: Valik toimub nimekirjast. Välja täitmine on kohustuslik;
Laekumiskulud katab: Valik toimub nimekirjast. Välja täitmine on kohustuslik;
Teenustasu maksmine: Konto valik, millelt teostatakse kulude kate. Automaatselt kuvatakse
euroarve.Kasutaja kontode seast võib valida konto, millelt soovitakse maksta teenustasu:
Saaja pank: Saaja panga nimetus;
Aadress: saaja panga aadress;
S.W.I.F.T. kood: täitmine on kohustuslik. Kui ei tea või ei ole kindlad, siis sisestage välja näiteks: x ;
Korrespondent panga rekvisiidid täidetakse olemasolu korral.
Kui kõik väljad on täidetud, tuleb vajutada “Salvesta”.
Ettevalmistatud maksekorraldust saab :
Salvestada tüüpmaksena makse lisatakse tüüpmaksete nimekirja;
Vormistada samasugune maksekorraldus analoogne uus maksekorraldus. Kõik väljad on täidetud;
Vormistada uus maksekorraldus ekraanile ilmub tühi maksekorralduse vorm;
Kustutada maksekorraldus ettevalmistatud maksekorralduse kustutamine.
NB! Ettevalmistatud maksekorraldus tuleb kinnitada punktis “Allkirjastamine”.


Import

Raamatupidamisprogrammi olemasolu korral on võimalik maksekorraldus ette valmistada väljaspool Internetpanka ning
väljastada need failina. Internetpank annab nende maksete automaatse tццtlemisvõimaluse ilma informatsiooni
täiendava sisestamiseta.
NB! On mõtet kasutada suure mahuga maksete puhul. Ьhe seansi jooksul on võimalik tццdelda kuni 140 kohalikku
(Eestisisesed ja pangasisesed) maksekorraldust.
Importimise protseduur teostatakse viies etapis:
Esiteks peate salvestama maksekorraldused failina oma programmis. Faili struktuuri saab www.tbb.ee
1. Ettevalmistatud faili vastuvõtt Internetpanga süsteemi peamenüü “Maksed”, lisamenüü “Import”. Väljale Faili nimi tuleks märkida faili nimi, näiteks a:\mk_50.txt , või valida see vajutades “Browse…”, seejärel “Vastu võtta”.
2. Aktsepteerimise tulemus ilmub ekraanile vigaste, nende olemasolu korral, ja ettevalmistatud maksekorralduste nimekirja ning kogustena. Vigaste maksete kirjeldus kuvatakse väljale Seisund. Vigaseid makseid on võimalik parandada või tühistada. Konkreetse makse parandamiseks või kustutamiseks tuleks vajutada makse kuupäevale. Kustutamiseks valida “Kustuta ” “OK!”, muudatuste tegemine kinnitatakse valikuga “Muuda” “OK!”. Vastavalt maksete korrigeerimisele jõuavad maksed ettevalmistatute nimekirja.
3. Kui vigaseid makseid rohkem ei ole , või kui need parandatakse hiljem, või kui vigu pole võimalik parandada, edastatakse ettevalmistatud maksed edasisele tццtlemisele, vajutades nuppu “Anda üle tццtlemisse “. Vigased maksed edastatakse tццtlemisse vastavalt nende parandusastmele. Neid makseid, mida ei ole võimalik parandada, saab kustutada terve nimekirjana, selleks kasutatakse nuppu “Kustuta kõik”.
NB! Järgmist faili on võimalik vastu võtta juhul, kui vastuvõetud failide nimekiri on tühi , s.t . seal ei ole ei vigaseid ega ettevalmistatud maksekorraldusi. Nupu ”Kustuta kõik” abil on võimalik kustutada kõik eelmise faili vastuvõetud maksekorraldused , nii vigased kui ka ettevalmistatud.
4. Tццtlemisele antud maksete kohta kuvatakse ekraanile ülevaade, mida on võimalik printida. Imporditud maksed on vaja allkirjastada. Juhul, kui ettevalmistatud maksete rekvisiitide detailse kontrolli tulemusel ilmneb vigaseid makseid, näeb neid ekraanile ilmunud ülevaatest eraldi nimekirjana “Vigased (võimatu tццdelda)”.
5. Maksekorraldused aktsepteeritakse s.t Allkirjastatakse.


Allkirjastamine

Peamenüü “Maksed”, lisamenüü “Allkirjastamine”.
Antud lõik on mõeldud kasutaja kontol olevate rahaliste vahendite olemasolu kontrolliks makse teostamise momendil,
j.n.e. Teostatakse need maksed, mille olek on peale kontrolli OK ! Maksed teostatakse momentaalselt, ilma viivitusteta.
Erandiks on teise väärtuspäevaga maksed, mis teostatakse väärtuspäeval.
Maksekorraldused allkirjastatakse järgmiselt :
Ettevalmistatud maksete seast valitakse makse, mida soovitakse teostada .Valik toimub järgmiselt:
 • Märgistage makse linnukesega parempoolses osas lahtris “Märge”;
 • Vajutades “Märge” peale saab märgistada terve nimekirja korraga.
Vajutades “Kontrollida ”, lähevad märgistatud maksed kontrolli, kus toimub:
 • Maksja kontol rahaliste vahendite olemasolu kontroll;
 • Määratud limiitide kasutamise kontroll.
Maksekorraldused, mis on läbinud kontrolli ning millede seisund on OK !, saadetakse täitmisele “Teostada” nupu
vajutusega.


Tüüpmaksed

Maksekorraldused, mida soovitakse kasutada pidevalt, saab salvestada tüüpmaksetena. Iga järgmine kord piisab vaid
vajaliku maksekorralduse valimisest tüüpmaksete seast ning vajadusel summa muutmisest.
Tüüpmaksete nimekirja saab vaadata ja vajadusel muuta lisamenüüpunktis “Tüüpmaksed”.

Valuuta keyboard_arrow_down

Siin saab valuutakursside täieliku ülevaate.
 • Valuutakursid kehtivad valuutakursid;
 • Kursside arhiiv - kõik kursid alates 04.septembrist 1998.a.
Informatsiooni saab vajadusel:
 • Printida;
 • Salvestada failina.

Seaded keyboard_arrow_down

Antud lõik on mõeldud Internetpanga kasutajatele kontode haldamiseks.
Ühe lepingu raames saab klient edaspidiseks kasutamiseks ühe peakaardi või mitu lisakaarti (paroolikaarti).
Peakaardi omanik omab täielikku ülevaadet kliendi ressurssidest. Lisakaardi omanikele kehtivad peakaardi omaniku
poolt kehtestatud piirangud.
Peakaardi omanik määrab lisakaardi omanikele:
 • Kasutajate identifikaatorid;
 • Määrab igale kasutajale tema õigused;
 • Blokeerib või aktiveerib kasutajaid;
 • Määrab konkreetsele kasutajale vastavad kontod;
 • Määrab limiidid, vastavalt kontole ja kasutajale.


Kasutajad

Peamenüü “Seaded” lisamenüü “Kontode haldus”
Antud lõigus saab peakaardi omanik muuta enda, kui ka lisakaardi omanike kasutajatunnust ning muuta kasutajate
muid õigusi Internetpanga süsteemis.
Väli “Kasutajatunnus” valitakse kasutaja õiguste määramiseks.
Tabeli väljade muutmine kasutaja õiguste määramiseks toimub järgmiselt:
Väljale “Kasutajatunnus” lisame uue kasutajatunnuse.
Väljal “Nimi” võib kasutaja nime vajadusel muuta.
Väljal “Keel” määratakse, millises keeles soovib klient suhelda Internetpanga vahendusel. Võimalikud variandid :
 • Est” eesti,
 • Rus” vene.
Eemaldades linnukese väljalt “Kasutaja on aktiivne” , blokeeritakse kasutaja ligipääs Internetpanka. Selle
taastamiseks tuleks klikkida väljale “Kasutaja on aktiivne”, märge aktiivse kasutaja kohta.
“Andmete eksportimise seaded ” määravad formaadi ja väljade eraldaja informatsiooni failina salvestamisel.
Sisestatud muudatuste salvestamiseks vajutada “Salvesta”.
NB! Järgmisel sisenemisel Internetpanga süsteemi peab kasutaja silmas pidama, et tema identifikaator oli muudetud.


Kontod

Peamenüü “Seaded”, lisamenüü “Kontode haldus”.
Antud lõigus saab peakaardi omanik muuta lisakaardi omaniku limiite, konkreetse konto kasutamist või lisada uued kontod.
Valides konkreetse kasutaja reas “Kontod”, saame täieliku ülevaate kasutajale avatud kontodest.
Uue konto lisamiseks ekraani alumises osas tuleb valida kliendi kontode nimekirjast vajalik konto ning klikkida “Lisa konto”. Ekraanile ilmud tabel õiguste määramiseks antud konto puhul.
Konto kasutajaõiguste muutmiseks peab peakaardi omanik valima kontode nimekirjast konto, mille andmeid ta muuta soovib ning käsu “Muuda”. Ekraanile ilmub kasutaja õiguste määramise tabel.
Kasutaja määramise tabeli väljad on järgmised:
“Nimetus” Internetpangas kasutamiseks saab konto nimetust muuta.
“Päevalimiit” päevalimiidi määramine.
“Kuulimiit” kuulimiidi määramine.
NB! Kasutaja limiidi määramisel ei tohi limiidisumma ületada peakaardiomaniku lepingus kehtestatud limiiti.
“Хigused” Märgistades linnukesega nimetatud väli, antakse luba teatud tehingute teostamiseks:
“Kontojääk” võimalus näha kontojääki;
“Väljavõte” võimalus saada konto väljavõtet;
“Maksete teostamine “ sisemaksete ettevalmistamise võimalus;
“Välismaksete teostamine ” välismaksete ettevalmistamise võimalus;
“Allkirjastamine” võimalus allkirjastada makseid;
Peale andmete sisestamist vajutada “Salvesta”.


Kontod Kasutajad

Peamenüü “Seaded”, lisamenüü “Kontod ”.
Ülevaate saamiseks konkreetse konto kasutajate kohta peab peakaardi omanik valima kliendi kontode nimekirjast vajaliku konto. Ekraanile kuvatakse konto kasutajate nimekiri. Iga kasutaja kohta edastatakse: tema õigused, eraldatud ja kasutatud limiidid.
Uue kasutaja määramiseks sellele kontole tuleb ekraani allosas juba registreeritud kasutajate seast valida vajalik ning vajutada “Lisa kasutaja”. Ekraanile ilmub kasutajaõiguste määramise tabel. Tabeli väljade kirjeldust vaata “Kontod” alt.
Konto kasutajaõiguste muutmiseks peab peakaardi omanik valima kontode nimekirjast konto, mille kasutajat ta muuta soovib ning käsu “Muuda”. Ekraanile ilmub kasutaja õiguste määramise tabel. Tabeli väljade kirjeldust vaata “Kontod” alt.


Parooli muutmine

Igal kasutajal on õigus muuta oma püsiparooli.
Peamenüü “Seaded”, lisamenüü “Püsiparooli vahetus ”.
Väljale “Kehtiv püsiparool ” sisestada praegune parool.
Väljale “Uus püsiparool” sisestada uus parool.
Väljale “Uus püsiparool (korduvalt)” sisestada veel kord kontrollimiseks ja kinnituseks uus parool.
Peale uue püsiparooli sisestamist vajutada “Salvesta”.
Püsiparool on muudetud . Järgmisel sisenemisel Internetpanka peab kasutaja teadma, et tema püsiparool oli muudetud.


Kiirmenüü

Ekraani parempoolses osas peamenüü kohal asetseb kiirmenüü, mille abil saab kiiresti liikuda kõikide Internetpanga
menüüpunktide vahet. See menüü häälestatakse kasutaja omal soovil, et kiiremini leida enamkastutatavad
menüüpunktid.
Häälestamine toimub: - peamenüü “Seaded”, lisamenüü “Kiirmenüü seadistus”.
Kasutaja märgib linnukesega vastava välja.


Kontaktandmed

Peamenüü “Seaded” lisamenüü “Kontaktandmed ”.
Antud lõigus on andmed kasutaja kohta. Andmete muutumise korral peab kasutaja muutma oma andmeid ka antud
tabelis.
Peale vajutamist “ Muuda” avanevad tabeli väljad:
 • Linn või maakond, riik;
 • Sihtnumber;
 • Tänav;
 • Telefoninumber;
 • Faks;
 • E-Post.
Vajutades “Salvesta” edastatakse informatsioon panka.

Väljumine

Selleks, et lõpetada töö Internetpangas vajuta “välja ” ekraani parempoolses ülaosas.

KontaktidKontaktandmed

Klienditugi

E-R 09.00-17.00

Tel.: +372 668 8066
E-mail:

Skype: +372 712 0503

*Väljaspool klienditoe tööaega saab pangakaardi kaotusest teada anda, helistades numbrile +372 668 8088

Tähelepanu! Meie kliendikontor aadressil Vana Viru 7, Tallinn, ajutiselt suletud klienditeeninduseks kuni 31.12.2020

 

Võta meiega ühendust

warning

Olete finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete AS TBB pank, AS TBB liising, AS TBB Invest ja Morgan Trade AS kodulehel. Enne lepingu sõlmimist palume tutvuda meie kodulehel avaldatud finantsteenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida pangatöötajaga, sealhulgas huvipakkuva krediiditoote kulukuse määra küsimustel.
Lehekülje teksti ja graafiliste materjalide kopeerimine ja kasutamine on lubatud ainult õiguste valdajate loal.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkates saidi lehekülgede avamist või valides nupu „OK”, te nõustute küpsiste kasutamisega. Loe veel