Teavitame, et alates 01.11.2023 muutuvad AS-i TBB pank Maksetingimused.

Uute Maksetingimustega on võimalik tutvuda siin.

Muudetud on Maksetingimusete punkti 7.4. sõnastus.

Vana sõnastus: Juhul, kui Pank lükkab tagasi Kliendi maksekorralduse RTO korraldusel ei tagasta Pank maksetehingu teostamise eest võetud tasu. Teenustasu makse tühistamise eest Kliendilt ei võeta.

Uus sõnastus: Juhul, kui Pank lükkab tagasi Kliendi maksekorralduse seadusest tulenevate hoolsusmeetmete kohaldamise tagajärjel ei tagasta Pank maksetehingu teostamise eest võetud tasu. Teenustasu makse tühistamise eest Kliendilt ei võeta.

TBB Pank