Deebetkaart eraisikule

 • Makske ostude eest nii Eestis kui ka välismaal. Ülemaailmne kasutamine kõikjal, kus märkate Mastercard® tähistust

 • Makske internetis

 •  Võtke välja sulararaha sularahaautomaatidest

 • Tehke viipemakseid

Arvelduskonto ja maksekaardi taotlus

TAOTLE KOHE
PANGAKAARDI TAOTLUS Debit Mastercard pangakaarte väljastatakse TBB pangas arvelduskontot omavatele era- ja juriidilisest isikust klientidele (eraisikutele alates 7.a). Deebetkaart väljastatakse kolmeks aastaks. Kaardi taotlemiseks palun pöörduge meie pangakontorisse või helistage tööpäeviti meie klienditoe numbrile 6688066. Teil on võimalus taotleda arvelduskontoga seotud Debit Mastercard pangakaarti ka kolmandatele isikutele, näiteks Teie pereliikmetele.
TEHINGUD E-COMMERCE KESKKONNAS Pank pakub SecureCode teenust, kui internetiostude topeltkaitset. Debit Mastercard pangakaardi valdaja saab liituda SecureCode teenusega, eelnevalt registreerides kaardi internetipanga kaudu.
DEEBETKAARDI LIMIITIDE MUUTMINE Deebetkaardi limiitide muutmiseks pöörduge palun pangakontorisse või edastage oma soov e-posti teel helpdesk@tbb.ee. Limiite muudetakse ühe pangapäeva jooksul pärast digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamist.
EUROOPA MAKSED Teie õigused maksete tegemisel Euroopas

Viipemaksed

MIS ON VIIPEMAKSE?

Viipemakse puhul makstakse ostu eest, puudutades pangakaardiga makseterminali PIN-koodi sisestamata.

VIIPEMAKSETE EELISED

 • Kiire ja mugav
 • Ostud kuni 50 € väärtuses (kaasa arvatud) PIN-koodi sisestamata
 • Võimalus viipemaksete funktsioon sisse või välja lülitada

VIIPEMAKSETE OHUTUS

 • Makse sooritamiseks ei tohi kaugus makseterminalist ületada kaht sentimeetrit
 • Terminal ei võta kaks korda sama summat sama ostu eest. Pärast helisignaali lülitub terminal välja
 • Valikuliselt küsitakse PIN-koodi makse kinnitamiseks, isegi siis kui ostusumma on kehtestatud piirist väiksem
 • Kaardi omanik kehtestab ise viipemaksete limiidi, mis võib olla minimaalne

KUS ON VÕIMALIK SOORITADA VIIPEMAKSEID?

Viipemakseid on võimalik sooritada POS-terminalides Eestis ja Välismaal. Viipemakset on võimalik teha kohtades, kus on vastav tähistus ja sama sümbol on ka viipemakse võimalusega kaartidel.

VIIPEMAKSETE LIMIIT

Erinevates riikides on viipemakseks lubatav limiit erinev, seega palume Teil enne reisi tutvuda sihtriigis kehtivate viipemaksete tingimustega.

KUIDAS AKTIVEERIDA VIIPEMAKSETE FUNKTSIOONI?

Viipemaksete funktsiooni saab aktiveerida, sooritades tehingu pangaautomaadis või kauplusemüüja makseterminalis tavalisel viisil – kaart tuleb panna terminali ja kinnitada tehing PIN-koodiga.

E-commerce

TBB maksekaarti on võimalik kasutada veebipoes ostude eest tasumiseks juhul, kui veebikaupluse müüja aktsepteerib Mastarcard tüüpi kaarte. Sellel juhul müüja Interneti saidil peab olema MasterCard logosid või vastav teade.

Kuidas tasuda ostude eest veebipoes?
1. Valige toode või teenus ning makseviisiks kaardimakse
2. Sisestage korrektsed kaardiandmed – kaardiomaniku nimi, kaardi number, kaardi aegumisaeg ja kaardi CVV/CVC kolmekohaline kood, mis on trükitud maksekaardi tagaküljele.
3. Pärast kaardiandmete kinnitamist suunatakse Teid isiku tuvastamisele läbi 3D Secure lahenduse
4. Eduka tehingu kinnitamise järel broneeritakse makse summa kaardiomaniku kontol ja ettevõttele saadetakse tehingu kinnitus

Täiendav info telefonil:

+372 668 8066

Kaupluste kassades sularaha väljavõtmise teenus deebetkaartidele

Sularaha väljavõtmise teenust poekassades pakutakse eraisikutele, „Debit MasterCard“ kaartide valdajale.

See võimaldab Teil saada sularaha rahvusvahelise maksesüsteemi MasterCard kaarte aktsepteerivate kaubandus- või teenindusettevõtete (müügikohtade) kassadest. Eestis pakutakse seda teenust esialgu Coop, Grossi jaemüügivõrgu kauplustes, Olerexi täisteenindusjaamad.

Eestis sularaha vastuvõtmise üldtingimused:

 • teatada kaupluse teenindajale soovist saada sularaha enne kauba eest tasumist
 • teenuse eelduseks on vähemalt 1-eurone ost
 • ühe ostuga saab sularaha välja võtta minimaalselt 5 EUR ulatuses ja maksimaalselt 100 eurot (täissummades ja 5-euroste sammudega)
 • kaupluses sularaha väljavõtmise tasu on kehtestatud kaupmehe poolt
 • kaupmehe tasu märgitakse müügikviitungile
 • igal kaupmehel on oma sularaha väljavõtmise tasu
 • Pank hoiab tasu kinni vastavalt hinnakirjale

Sularaha saamise soovist tuleb teavitada enne tehingu kinnitamist PIN-koodiga. Kauplusel on õigus toimingust keelduda, kui kassas pole piisavalt sularaha.

Sularaha väljavõtmine kaupluste kassades on kaubandusettevõtetele vabatahtlik. Selle teenuse kättesaadavuse, pakkumise korra ja kehtivate tariifide väljaselgitamiseks tuleb pöörduda müügikoha teenindaja poole.

Konto väljavõttel kajastatakse tehingu summa, kassast saadud sularaha summa, kaupmehe ja panga hind.

PANGAKAARDI LIMIIDID

Pangakaardi kasutamise lepingu sõlmimisel määrake deebet- ja krediitkaartidele mõistlikud kasutuslimiidid. Pettuse või kaardi varguse korral ei lase see petturitel kasutada ära kogu teie arvelduskontol olevat raha või krediitkaardi kättesaadavat limiiti. Pidage meeles, et limiite saab alati muuta.

KAARDI PIN-KOOD

 • Õppige PIN-kood pähe ning hävitage PIN-koodi ümbrik
 • Ärge kirjutage PIN-koodi kaardile ega hoidke kaardiga samas kohas
 • Teie olete ainuke, kes teab PIN-koodi, ärge öelge ega näidake seda kellelegi
 • Kui olete oma PIN-koodi ära unustanud ega suuda seda meelde tuletada, pöörduge uue kaardi ja uue PIN-koodi saamiseks panka
 • Makstes kaardiga ärge lubage teenindajal kaarti Teie vaateväljast ära viia ning olge alati juures, kui kaarditehingut tehakse
 • PIN-koodi sisestamisel varjake käega klaviatuuri
 • Enne PIN-koodi kinnitamist kontrollige, et tehingu summa oleks õige

KAARDITEHINGUTE TURVALISUS ATMI KASUTAMISEL

 • Enne kaardi kasutamist sularahaautomaadis vaadake tähelepanelikult seade üle. Ärge andke kaarti kolmandate isikute kätte
 • Kui kaardi konfiskeeris sularahaautomaat, tuleb kaart viivitamatult blokeerida, helistades ööpäevaringsel abitelefonil (+372) 66 88 088. Kui kaardi kasutamine on blokeeritud, saab selle sularahaautomaati jätta
 • Kaarditehingute turvalisuse taseme tõstmiseks ja võimalike kaardipettuste juhtumite ennetamiseks kehtestas TBB pank piirangu sularahaautomaadist kaardi magnetriba abil sularaha väljavõtmise tehingute arvule Aasia -Vaikse ookeani regiooni riikides

OSTUDE TEGEMINE INTERNETIS

Internetist ostude sooritamisel ärge kasutage tundmatut arvutit. Võõrasse arvutisse võib olla installeeritud programm, mis loeb infot kaardilt. Internetiostude tegemisel olge tähelepanelik. Kui Teil tekib kahtlus, kas kaupmees reaaalselt olemas on, tasub enne ostu sooritamist kontrollida, kas kaupmehe kodulehel on toodud tema kontaktandmed. Nende puudumisel ei saa klient esitada kaupmehele pretensioone. Kui kaupmehe kodulehel on kontaktandmed olemas, kuid ta ei vasta teie päringule, on mõistlik sellise kaupmehe teenustest loobuda.

SMS TEAVITAMINE

 • SMS teavitamine on panga teenus, mis võimaldab kliendil saada pangalt mobiiltelefoni sõnumina informatsiooni kliendi kaardiga makseterminali, pangaautomaadi, e-Commerce kaudu tehtavatest maksetehingutest.
 • Teenusega liitumiseks on vaja sõlmida SMS teavitamise leping, kas panga kontoris või internetipangas. Blokeerige koheselt kaart, kui ilmub kahtlane tehing

KAARDI HOIDMISE TINGIMUSED

 • Hoidke kaarti turvalises kohas, mis välistab kõrvaliste isikute juurdepääsu.
 • Vältige kaardi sattumist magnetvälja (televiisorite, audiosüsteemide jne lähedusse), kuna see võib kahjustada kaardi magnetriba ja muuta kaardi kasutamiskõlbmatuks.

KAARDI KAOTAMINE VÕI VARGUS

Kui kaart kaob või varastatakse teatage sellest viivitamatult lähimasse pangakontorisse või helistage ööpäevaringsel abitelefonil +372 668 8088. Teil tuleb teatada Teie kontaktandmed ja/või ainult Teile ja panga töötajale teadaolevad andmed, pärast teatamist Teie kaart blokeeritakse. Blokeeringu tühistamiseks peate panka isiklikult pöörduma.

Kui kaart kaob või varastatakse välismaal ja Teil ei õnnestu TBB pangaga ühendust saada, võib kaardi blokeerimiseks helistada: MasterCard Global Service MCGS abitelefonil +1 636 722 7111.

Pangakaardi kaotus

Kui pangakaart kaob või see varastatakse, viivitamatult teatage sellest TBB panga ööpäevaringselt avatud telefonile
+372 6 688 088 või lähimasse pangakontorisse, et Teie kaart blokeeritaks võimalike teiste isikute poolse kasutamise eest. TBB panga töövälisel ajal saab kaarti blokeerida helistades NETS Estonia AS kaardikeskuse talituse telefonil +372 6 711 444.

Selleks peate ütlema Teie isikuandmed ja kaardinumbri.

Soovitame Teile salvestada oma mobiiltelefoni mälusse pangakaardi ja ööpäevaringse abitelefoni numbrid.

Blokeeringu mahavõtmiseks peate isiklikult pöörduma panga poole.

Kui Teie kaart kaob või varastatakse välismaal ja Teil ei õnnestu ühendust saada TBB pangaga, on Teil võimalus kaart blokeerida helistades rahvusvahelise abistamise teenuse Mastercard Global Servise (MCGS) telefoninumbril +1-636-722-7111.

Helistades üle maailma eeltoodud numbrile selgitatakse Teile, milliseid abistamise teenuseid on Teile välismaal viibides võimalik kasutada. Nende hulka kuuluvad ajutise kaardi väljastamine ning kasutamata kuu limiidi piires sularaha väljastamine. Sularaha väljastamisele on seatud alljärgnevad piirmäärad:

Mastercard Standard kuni 320 EUR
Mastercard Business kuni 450 EUR
Mastercard Gold kuni 1 600 EUR

Kaardi blokeerimisel küsitakse Teilt kaardi number. Seepärast soovitame enne välismaale minekut üles kirjutada oma kaardinumber ja Mastercard Global Servise telefoninumber. Antud infot on soovitav hoida kättesaadavas kohas, kuid eraldi kaardist.

TBB pank ja Mastercard Global Servise aitavad Teid välismaal viibides leida lahenduse tekkinud olukorrale.

SecureCode

Turvaliste internetiostude sooritamiseks pakub TBB pank pangakaardi kasutajatele Mastercard’i teenust SecureCode.

SecureCode on Teie poolt eelnevalt internetipangas kehtestatud parool, mis tagab täiendava autentimise ja kaitse ja kinnitab internetitehingu õigsust. SecureCode sisestamine ei võta palju aega, kuid oluliselt tõstab kaarditehingu turvalisuse taset. SecureCode kindlustab Mastercard kaartide täiendava kaitse tehingute tegemisel internatipoodides kolmandate isikute kasutamise eest.

SecureCode kasutamisel võite kindel olla internetis sooritatavate tehingute turvalisuses. Süsteem tagab maksimaalselt turvalised ostud kaupmeestelt, kes on liitunud samuti turvaliste ostude programmiga. SecureCode süsteemi kasutavad kaupmehed asetavad Securecode logo internetipoe avalehele.

Kuidas töötab SecureCode

Internetipoes kaupade või teenuste eest maksmisel palutakse Teil kinnitada ostu, kasutades SecureCode. Selleks tuleb läbi teha kolm lihtsat sammu:

 Eelnevalt registreerida internetipangas Teie pangakaardid, mida kavatsete kasutada e-Commerce’is (Loe lähemalt)

 Ostu sooritamisel sisestada kaardi number, kaardi kasutaja ees- ja perekonnanimi, kaardi kehtivusaeg ja CVC.

 Tehingu õigsuse tuvastamiseks palutakse Teil sisestada SecureCode spetsiaalsesse aknasse. Mõne sekundi jooksul kinnitab pank, et just Teie sooritate ostu.

 Niipea kui tuvastatakse, et Te olete kaardi kasutaja, teostatakse makse.

Tehingute vaidlustamine

Enne kaarditehingute vaidlustamist tasub teada:

 Kui internetipoest ostetud kaup või teenus ei vasta tellimusele, on puudustega või Te ei ole saanud tellitud kaupu või teenust, tuleb kõigepealt pöörduda müüja poole. Hoidke kindlasti müüjaga peetud kirjavahetuse, tellimuse kinnituse või tasu maksmist tõendava dokumendi koopia alles

 Kui olete oma kaardi andmed registreerinud, kuid enam teenust ei soovi, tuleb Teil teavitada kaupmeest/teenusepakkujat lepingu lõpetamise soovist. Kui Te ei ole seda õigeaegselt teinud, siis juba kontolt maha võetud tehingusummasid vaidlustada ei saa

 Kui summad on sisse nõutud hotelli nimel, pöörake tähelepanu hotelli nimele, kas Te olete selle hotelli teenuseid kunagi kasutanud? Hotellil on õigus sisse nõuda tasu hotelli mitte ilmumise eest, kui broneering ei olnud varakult tühistatud, või tasu maksmata jäänud teenuse eest, nt minibariostud

Kaarditehingute vaidlustamine

Kaarditehingu saab vaidlustada järgmistel juhtudel:

 sularahaautomaat ei väljastanud raha, kuid Teie kontolt on summa maha võetud

 kaarditehingu summa ühe ja sama ostu eest on maha võetud topelt

 kui kaardimakse ebaõnnestus, kuid tehingu summa on kontolt debiteeritud

 kontolt debiteeritud summa erineb müüjaga kokkulepitustkaarditehingute olemasolu, mida kaardi valdaja ei ole teinud. Tihtipeale on tegu pettusejuhtumitega. Sel juhul tuleb kaart kohe sulgeda

Kliendi käitumine kaarditehingute vaidlustamise korral

1. Kaarditehingute vaidlustamiseks tuleb pöörduda Panka e–posti aadressile – helpdesk@tbb.eecards@tbb.ee või lähimasse pangakontorisse telleri poole. Teller abistab vajadusel Kaarditehingute vaidlustamise avalduse vormi täitmisel. Avalduse vorm on kättesaadav siin.

2. Täidetud avalduse vormile tuleb lisada ostutšekid, sularahaautomaadi kviitungid või muud kaarditehingu vaidlustamise alust tõendavad dokumendid.

3. Esitatud avalduse ja sellele lisatud dokumentide alusel viiakse läbi uurimine.

Oluline on teada:

Vastavalt rahvusvahelistele tagasinõuete reeglitele kaarditehingu vaidlustamine vaadatakse läbi 120 päeva jooksul alates avalduse esitamisest, erandjuhtudel võib läbivaatamise tähtaeg pikeneda.

Kaardivaldajal on õigus tema nõusolekuta tehtud tehinguid vaidlustada ja esitada tagasinõue kaardiväljastajale koheselt peale antud asjaolu avastamist, kuid mitte hiljem kui 13 kuud pärast tehingu sooritamist.

SMS teavitamine

SMS teavitamine on Panga teenus, mis annab Kliendile võimaluse saada Pangalt mobiiltelefonile SMS`ina informatsiooni panga kaardiga tehtavatest maksetehingutest makseterminali ja/või e-Commerce vahendusel ja/või pangaautomaadist.

Liitumiseks on vaja sõlmida teenuse kasutamise leping, mis võib teostada kas panga kontoris või internetipangas Teile sobival ajal.

Kliendil on õigus iseseisvalt määrata SMS-teenuse saamise seadistused (miinimumsumma, millest SMS-id saadetakse ning kaardist rahavahendite debiteerimise viis: terminal, e-Commerce, sularahaautomaat).

Tasu kuu aja jooksul saadetud sms-teavitamiste eest summeerutakse ning võetakse Teie arvelduskontolt maha automaatselt kalendrikuu viimasel kalendripäeval.

Mobiiltelefoni numbri vahetusel peab Klient lõpetama lepingu oma vana numbri baasil ja sõlmima teise lepingu uue mobiiltelefoni numbri baasil.

SMS-teavitamise lepingu sõlmimise juhend