Nagu varem teatatud, alates 19.02.2024 lõpetab AS TBB pank makseteenuste osutamise riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ning samuti lõpetab piiriüleste makseteenuste osutamise (s.h. maksekaartidega seonduvalt) mitteresidendist juriidilistele isikutele ning residendist juriidilistele isikutele, kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident. Eesti sisesed makseteenused AS TBB panga klientidele teostatakse tavapäraselt.

Palume pöörata tähelepanu sellele, et pangapoolsete hoolsusmeetmete kohaldamise vajadusega võib maksete töötlemine võtta rohkem kui 14 kalendripäeva. Seetõttu Pank ei garanteeri, et pärast 12.02.2024 algatatud maksed töödeldakse enne 19.02.2024. Kui Pank ei töötle makseid 19.02.2024 seisuga, siis need tagastatakse saatjale.

Palun arvestage nende tähtaegadega ja makse töötlemise kiirendamiseks esitage tehingut kinnitavad dokumendid (lepingud, arved, transpordidokumendid jne) ette.

Kui teil on lisaküsimusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil helpdesk@tbb.ee või helistage meie infotelefonil +372 66 88 066 tööpäeviti 9.00-17.00.

TBB pank