Inkasso

Inkasso on akreditiivi kõrval teine väliskaubandustehingutes levinud arveldusviis, kus pank vahendab kaubadokumentide üleandmist ja kauba eest tasumist. Inkassotehingus loovutab ostja pank kaubadokumendid ostjale inkasso tingimuste kohaselt kas makse, tähtajalise maksekohustuse või veksli aktsepteerimise vastu. Et kaubadokumendid on ostjale vajalikud kauba kättesaamiseks ja kasutamiseks ning müüja omakorda ei soovi neid ostjale enne üle anda, kui ostja on maksmisega nõustunud, võtab pank vahendajana endale kohustuse järgida täpselt müüja juhiseid selle kohta, kuidas ja millal dokumendid ostjale loovutada.

Inkassode käsitlemise reguleerimiseks ja ühtlustamiseks on Rahvusvaheline Kaubanduskoda (International Chamber of Commerce, lühend ICC) andnud välja „Inkassode üldreeglid”, koja väljaanne nr 522 („ICC Uniform Rules for Collections”, lühend URC 522).

TBB pank teostab tehinguid dokumentaalse eksport- (panga klient on kaupade müüja ehk Nõudja) ja importinkassodega (panga klient on kaupade ostja ehk Maksja).

Dokumentaalne Inkassonõue