Teavitame, et alates 11.05.2024 (juriidilistele isikutele) ja 11.06.2024 (eraisikutele) muutuvad AS-i TBB pank Üldtingimused.

Üldtingimused on täiendatud punktidega 1.5 – 1.9, mis sisaldavad Panga õigust anda Krediidilepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule (Lepingu ülevõtjale).

Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole vaja Teil täiendavalt midagi teha. Muudatustega mittenõustumisel on Teil võimalus pangaga sõlmitud leping lõpetada hiljemalt Üldtingimuste kehtestamise eelneval päeval. Kui Te ei teavita panka lepingu lõpetamise soovist, siis loeme, et olete muudatustega nõustunud ja alates 11.05.2024 (juriidilistele isikutele) ja 11.06.2024 (eraisikutele) kehtib sõlmitud lepingu(te)le uued Üldtingimused.

Uute Üldtingimustega on võimalik tutvuda siin.

Lisateabe saamiseks palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil helpdesk@tbb.ee või helistage meie infotelefonil +372 66 88 066 tööpäeviti 9.00-17.00.

TBB pank