Faktooring

TBB liising pakub faktooringu teenuseid juriidilistele isikutele. See on mugav vahend käibekapitali suurendamiseks. Faktooring kasvatab ettevõtte likviidsust ning võimaldab optimeerida rahavood. Peamiseks tagatiseks faktooringus on reeglina nõue ostjate vastu, mis on loovutatud AS TBB liisingule.

Faktooringu ostjateks võivad olla nii Eesti, kui ka Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikides registreeritud juriidilised isikud. Faktooringut ei pakuta mitteresidendist juriidilistele isikutele ning residendist juriidilistele isikutele, kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident, välja arvatud Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kuuluva riigi resident.

TBB liising aktsepteerib ostjatena ettevõtted puhta krediiditaustaga. Müüja ja Ostja peavad olema sõltumatud osapooled.

Faktooringu tüüptingimused TBB liisingus:

Faktooringulimiit Minimaalselt 13 000 eurot
Lepingu valuuta Euro. Ostjad võivad maksta ka muus valuutas
Avansimäär Kuni 90% arve summast
Tegevusalad Müüdud kauba või osutatud teenuse eest väljastatud arved
Ostjate minimaalne arv 1
Arve maksimaalne maksetähtaeg Kuni 120 päeva
Lepingutasu Kuni 1% limiidi summast, vähemalt 150 eurot
Põhitagatis Nõue mis on loovutatud TBB liisingule
Lepingu kehtivuse tähtaeg 12 kuud

Faktooringu tööskeem

  • Müüja tarnib kaupa või osutab teenust vastavalt Ostja tellimusele.
  • Müüja loovutab arvega seotud nõudeõiguse TBB liisingule, teavitades sellest Ostjat.
  • Müüja edastab arve koos tarnet tõestava dokumentatsiooniga TBB liisingule.
  • TBB liising maksab välja avanssi Müüja pangakontole kokkulepitud summa ulatuses.
  • Maksetähtaja saabumisel tasub Ostja arve summa täies ulatuses TBB liisingu pangakontole.
  • TBB liising maksab välja reservi Müüja pangakontole. Faktooringukulud peetakse kinni reservi summast.

Faktooringu hinnapakkumise saamiseks palun võtke ühendust meie halduritega e-postil loans@tbb.ee.

Taotlusvorm

Kontaktid

Küsimuste korral palun saatke oma kiri aadressile loans@tbb.ee