Autoliising eraisikule

Kiire ja mugav auto soetamise finantseerimise viis. Leiame teile sobiva liisingulahenduse!

Maksimaalne tähtaeg 5 aastat

Auto vanus < 5 aastat: Liisingsumma maks. 85% soetatava auto maksumusest

Auto vanus > 5 aastat: Liisingsumma maks. 75% soetatava auto maksumusest

LIISINGUTAOTLUS

Soovite rohkem infot autoliisingu kohta? Jätke oma kontaktandmed ja me võtame teiega ühendust!

Kalkulaator

Sisesta hind käibemaksuga
%

Maksegraafik

* Pöörame tähelepanu, et arvutused on informatiivsed

Maksegraafik

Nr Periood Väljaostumakse Intress Käibemaks Tasumisele kuulub Väljaostuhind

Tingimused

1. Liisingut võivad taotleda vähemalt 18. aastased isikud, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad pikaajalist elamisluba või alalist elamisõigust.

2. Nõuded liisingutaotlejale:

2.1. кorrapärane ja kontrollitav netosissetulek on vähemalt 500 EUR kuus.

3. Juhul, kui liisingu saamise eelduseks on lisatagatise olemasolu, siis tagatistena aktsepteerib liisinguandja järgmist vara:

 ✓ kolmanda isiku käendus või garantii

 tähtajaline hoius TBB pangas

 hüpoteek

 käsipant

 registerpant

 väärtpaberite pant

Täendava teabe saamiseks võtke ühendust liisinguhalduriga, saates  kirja e-posti aadressile laenuhaldur@tbb.ee

Vajalikud dokumendid

Eraisiku liisingutaotlus

 Isikut tõendava dokumendi koopia;

 Panga poolt kinnitatud viimase 6 (kuue) kuu arvelduskonto väljavõte sissetulekute tõendamiseks juhul, kui sissetulekud ei laeku TBB panka;

 Muid võimalikke sissetuleku allikaid tõendavad dokumendid;

 Hinnapakkumine müüjalt;

 Vara hindamisakt liisinguandja poolt aktsepteeritud hindajalt.

Varalise tagatise korral:

 Väljavõte asjakohasest registrist või kinnistusraamatust tagatisvara kohta;

 Vara müügi-, rendilepingud, üleandmise-vastuvõtmise aktid jms;

 Vara omaniku kirjalik nõusolek vara tagatiseks andmise kohta;

 Notariaalne volikiri tagatislepingu allkirjastamiseks juhul, kui lepingu allkirjastab vara omaniku volitatud esindaja.

 Tagatisvara hindamisakt liisinguandja poolt aktsepteeritud hindajalt;

 Kindlustuspoliis liisinguandja kasuks liisinguandja poolt aktsepteeritud kindlustussseltsilt (vormistatakse peale tagatislepingu sõlmimist)

Käenduse/garantii korral:

 Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja äriregistri B-kaardi koopia;

 Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja põhikirja koopia;

 Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) käenduse/garantii andmiseks;

 Käendaja/garantii andja eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik;

 Käendaja/garantii andja jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded;

 Eraisikust Käendaja või juriidilisest isikust käendaja/garantii andja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;

 Eraisikust käendaja ankeet (täidetud kirjalik avaldus);

✓ Juriidilisest isikust käendaja/garandi ankeet;

 Eraisikust käendaja panga poolt kinnitatud viimase 6 (kuue kuu) arvelduskonto väljavõte sissetulekute kohta juhul, kui sissetulekud ei laeku TBB panka.

Liisinguandjal on õigus nõuda lisadokumente, mis on vajalikud Kliendi maksevõimelisuse hindamiseks. Samas on Liisinguandjal õigus nõuda tutvumiseks koopiate, ärakirjade või väljavõtetena esitatud dokumentide originaale. Dokumendid, mis ei ole vormistatud Liisinguandja poolt kehtestatud nõuete kohaselt, loetakse esitamata jäetuks. Liisinguandjal puudub kohustus põhjendama vastust liisingutaotlusele. Kliendile tagastatakse liisinguandjale esitatud originaaldokumendid. Liisinguandjale jäävad kõik teised koos taotlusega esitatud dokumendid.

Korduma kippuvad küsimused

Nõuded autoliisingu taotlejale

  • Eesti Vabariigi kodakondsus, pikaajaline elamisluba või alaline elamisõigus
  • Minimaalne netosissetulek 500 € kuus

Milleks autoliising sobib?

Levinud kasutusviisid
  • Auto ostmine