Investeerimislaen

Investeerimislaen sobib pikaajaliste investeeringute finantseerimiseks, uute projektide algatamiseks ning aitab ettevõtte konkurentsivõimet tõsta. Investeerimislaen on abiks, kui Teie ettevõte soovib soetada põhivara, renoveerida, või ajakohastada, või laiendada ettevõtte tegevust.

Maksimaalne tähtaeg 10 aastat.

Pank finantseerib kuni 70% äriplaanis sätestatud investeeringu suuruses

TAOTLE LAENU

Kalkulaator

aastat
maksimaalne tähtaeg

10 aastat

%

Maksegraafik

* Pöörame tähelepanu, et arvutused on informatiivsed

Maksegraafik

Nr Kuupäev Laenusumma Intress Põhiosa makse Makse kokku Laenujääk

Tingimused

Laenu väljastatakse üksnes äriplaani olemasolul.

1. Laene ning garantiisid võivad taotleda Eesti Vabariigis või Euroopa Majanduspiirkonna ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikides registreeritud juriidilised isikud. Laene ning garantiisid ei väljastata mitteresidendist juriidilistele isikutele ning residendist juriidilistele isikutele, kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident, välja arvatud Euroopa Majanduspiirkonda ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kuuluva riigi resident.
2. Laenu saamise eelduseks on tagatise olemasolu, mis asub laenutaotleja või kolmanda isiku omanduses. Tagatise hinnanguline väärtus, mille kehtestab panga poolt tunnustatud ekspert, peab olema suurem, kui taotletava laenu summa. Tagatisena tunnistab pank järgmist vara:
     tähtajaline hoius TBB pangas
     kolmanda isiku käendus või garantii
     hüpoteek
    ✓ muu kinnisvara pant
     käsipant
     vallasvara pant
     väärtpaberite pant
     kontolaekumised
4. Intressi arvestamisel lahtutakse 360 paevasest aastast
Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust laenuhalduriga, saates kirja e-posti aadressile laenuhaldur@tbb.ee.

Vajalikud dokumendid

 Juriidilise isiku asutamisdokumendid:
  • Põhikiri
  • Tegevusload ja litsentsid

 Juriidilise isiku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia

 Nõukogu olemasolul – nõukogu otsus (nõusolek) laenu taotlemise ja pakutava tagatise kohta
✓ Finantsaruandlus:
  • Eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne audiitori aruandega juhul, kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik
  • Jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded mis ei ole vanemad kui 120 kalendripäeva.
 Äriplaan, juhul, kui see on nõutav
 Laenu vajalikkuse põhjendamine (lühiajalise laenu korral)

Varalise tagatise puhul:

 Väljavõte asjakohasest registrist või kinnistusraamatust tagatisvara kohta;

 Vara müügi-, rendilepingud, üleandmise-vastuvõtmise aktid jms;

✓ Vara omaniku kirjalik nõusolek vara tagatiseks andmise kohta;

✓ Volikiri tagatislepingu allkirjastamiseks juhul, kui lepingu allkirjastab mitte vara omanik ega omaniku seaduslik esindaja;

✓ Tagatisvara hindamisakt panga poolt aktsepteeritud hindajalt;

 Tagatisvara kindlustuspoliis TBB panga kasuks panga poolt aktsepteeritud kindlustusseltsilt (vormistatakse peale tagatislepingu sõlmimist).

Käenduse/garantii puhul:

 Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja äriregistri B-kaardi koopia;

 Juriidilisest isikust käendaja/garantii andja põhikirja koopia;

 Nõukogu olemasolul nõukogu otsus (nõusolek) käenduse/garantii andmiseks;

✓ Käendaja/garantii andja eelmise majandusaasta auditeeritud aruanne kui seadusest tulenevalt on auditeerimine kohustuslik;

 Käendaja/garantii andja jooksva aasta kvartalibilansid ja kasumiaruanded;

 Eraisikust käendaja või juriidilisest isikust käendaja/garantii andja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;

✓ Eraisikust käendaja ankeet;

✓ Juriidilisest isikust käendaja/garandi ankeet;

 Eraisikust käendaja viimase kuue kuu panga poolt kinnitatud arvelduskonto väljavõte sissetulekute kohta juhul, kui sissetulek ei laeku TBB panka.

Pank võib nõuda lisadokumente, mis on vajalikud kliendi maksevõimelisuse hindamiseks.

Kinnisvarahindajad

Nimetus Ametlik nimetus Registrikood Koduleht
1Partner Kinnisvara 1PARTNER Kinnisvara Eesti OÜ 11027723 www.1partner.ee
Arco Real Estate AS Arco Real Estate AS 11346894 www.arcovara.ee
DTZ Kinnisvaraekspert Osaühing Kinnisvaraekspert 10708639 www.dtz.ee
Domus Kinnisvara Osaühing DOMUS KINNISVARA 10887990 www.domuskinnisvara.ee
ERI Kinnisvara ERI KINNISVARA OÜ 10476241 www.eri.ee
Kaanon Kinnisvara Teenused OÜ Kaanon Kinnisvara Teenused OÜ 10881504 www.kaanon.ee
LVM Kinnisvara LVM Kinnisvara OÜ 10033331 www.lvm.ee
Ober-Haus Hindamisteenused OBER-HAUS HINDAMISTEENUSTE OSAÜHING 10144929 www.ober-haus.ee
Pindi Kinnisvara Aktsiaselts Pindi Kinnisvara 10677258 www.pindi.ee
Re Kinnisvara RE Kinnisvara AS 10462629 www.re.ee
Simus Kinnisvara OÜ Simus Kinnisvara 10553527 www.simus.ee
Seven Kinnisvarakonsultandid OÜ SEVEN KINNISVARAKONSULTANDID Osaühing 10394023 www.7re.eu
Tõnisson Kinnisvarakonsultant Tõnisson Kinnisvarakonsultant OÜ 10638376 www.tonisson.ee
Uus Maa Kinnisvarabüroo Osaühing KINNISVARABÜROO UUS MAA 10307231 www.uusmaa.ee
Colliers International Advisors OÜ Colliers International Advisors OÜ 11330404 www.colliers.ee
Newsec Valuations EE Newsec Valuations EE OÜ 11930446 www.newsecbaltics.com
Ühinenud Kinnisvarakonsultandid Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ 11550241 www.upc.ee
Aarete Kinnisvara OÜ Aarete Kinnisvara 14318125 www.aarete.ee
Lahe Kinnisvara Lahe Kinnisvara Hindamine OÜ 11027723 www.lahekinnisvara.ee

Käendus on lubadus täita teise inimese või ettevõtte (laenusaaja) eest tema rahaline kohustus.

Anna käendus üksnes inimesele või ettevõttele, keda Sa tead, tunned ja usaldad.

Enne kui annad käenduse:

 kaalu hoolega, kas laenusaaja kohustuse täitmine on Sulle jõukohane

 hinda hoolikalt oma maksevõimet ja anna käendus üksnes sellises summas, mida Sa oled suuteline tasuma (käendaja vastutuse maksimaalmäär)

 tutvu hoolikalt panga poolt ettevalmistatud käenduslepingu ja laenulepingu projektidega

 võta julgesti ühendust pangaga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele. Vajadusel kasuta õigusabi.

Kui hakkad allkirjastama käenduslepingut:

 kuula väga tähelepanekult pangatöötaja selgitusi nii laenulepingu kui ka käenduslepingu kohta

 ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks

✓ kontrolli, et Sinu kontaktandmed (aadress, telefoni number, eposti aadress) oleksid käenduslepingus õiged.

Kui käendusleping on alla kirjutatud:

 ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine. Kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka

✓ anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, eposti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab sinuni

 tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele.

Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi pöördub pank Sinu poole ja annab Sulle võimaluse kohustus täita. Ära siis unusta, et oled võtnud endale kohustuse ja pead laenusaaja eest tema kohustuse täitma. Võla tasumisega on Sul võimalik ära hoida täiendavate kulude tekkimine ning kohtuvaidlused. Sul on õigus nõuda laenusaajalt Sinu poolt tema eest tasutud summade hüvitamist.

ÄRA UNUSTA – KÄENDUS ON SINU KOHUSTUS TAGADA KÄENDATAVA ISIKU LEPINGU TÄITMINE!

Hüpoteek tähendab Sinu jaoks seda, et kui laenu tagasi ei maksta, siis on pangal õigus nõuda Sulle kuuluva korteri või maja (koos maaga) müümist.

Enne kui annad hüpoteegi seadmiseks nõusoleku:

 kaalu hoolega, kas oled valmis riskima ja loobuma endale kuuluvast korterist või majast, kui laenu tagastamisega tekivad probleemid

 otsusta kelle ja milliste kohustuste täitmist oled valmis tagama

 on Sul õigus nõuda nii notarilt kui pangalt sõlmitavate lepingute projekte ning nende saamisel tutvu hoolikalt lepingute sisuga

 võta julgesti ühendust nii panga kui notaribürooga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele. Vajadusel kasuta õigusabi

Kui hakkad allkirjastama notariaalset lepingut:

 kuula väga tähelepanekult notari selgitusi

 ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks

 kontrolli, et lepingusse saaks kirja just see, milles oled nii laenusaaja kui ka pangaga kokku leppinud

Kui lepingud on alla kirjutatud:

 ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine. Kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka

 anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, eposti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab sinuni

 tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele

Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi pöördub pank Sinu poole ja annab Sulle võimaluse kohustus täita. Laenusaaja kohustuse täitmisega on Sul võimalik ära hoida panditud korteri või maja müük, samuti vältida täiendavate kulude tekkimist ning kohtuvaidlusi. Sul on õigus nõuda laenusaajalt Sinu poolt tema eest tasutud summade hüvitamist.

Soovite rohkem infot juriidilise isiku finantseerimise kohta? Jätke oma kontaktandmed ja me võtame teiega ühendust!