Arvelduskonto juriidilisele isikule

Arvelduskontoga seotud teenused

 • internetipank
 • arveldused
 • pangakaardid
 • sularahatehingud
 • hoiused
 • väärpaberikonto
 • stardikonto
 • hoiulaekad

Arvelduskonto makselahendused:

siseriiklikud ja välismaksed püsimaksekorraldused
hoiused eurodes ja välisvaluutas krediidi taotlemine
akreditiiv- ja inkassoarveldused tehingud Euroopa pankade tšekkidega
sisse- ja väljamaksed kontole sularahas

Arvelduskonto ja maksekaardi taotlus

Võta meiega ühendust

Eesti ettevõte – struktuuris on ainult Eesti residendid

Üldinfo

Arvelduskonto avamine ja haldamine tasuta.

Otsus konto avamise kohta võetakse vastu hiljemalt 10 pangapäeva jooksul, eeldusel, et kõik vajalikud dokumendid  ja informatsioon on pangale esitatud. Otsus konto avamise kohta edastatakse ettevõtte esindajale tema poolt valitud viisil, kas telefoni või e-kirja teel.

Arvelduskontot on võimalik avada nii euro kui ka välisvaluutas. Arvelduskonto avamiseks ja identifitseerimiseks ootame klienti pangakontorisse. Juhul, kui tekib vajadus täiendava konto avamiseks, siis eelnevalt identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama. Klient saab konto avamise sooviavalduse ja vajalikud dokumendid esitada digitaalselt e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee.

Ärisuhte loomine

Pank loob ärisuhte järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõtte tegelikud kasusaajad on tuvastatavad ja nende kohta on pangal võimalik saada kogu vajalik teave
 • Ettevõttega ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel edastatakse pangale vajalik teave, mis võimaldab rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Ettevõtte ärisuhte eesmärk, olemus ja majandustegevus on pangale arusaadavad

Pank ei loo ärisuhet järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõtte üks tegevusaladest on virtuaalvääringus rahakotiteenuse osutamine, krüptovaluutaga (virtuaalrahaga) kauplemine, online kasiino
 • Ettevõttega ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel ei edastata pangale vajalikku teavet, mis võimaldaks rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Ettevõtte vara päritolu ei ole pangal võimalik tuvastada või kontrollida
 • Ettevõte, selle esindajad, omanikud või tegelikud kasusaajad on lisatud terrorismi ja selle rahastamisega seotud või selles kahtlustatavate isikute rahvusvahelisse nimistusse
 • Ettevõtte peamised lepingupartnerid ja kliendid on registreeritud või asuvad riikides, mis kuuluvad Rahapesuvastase Töökonna (FATF) rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasest koostööst keelduvate riikide ja territooriumide nimekirja (NCCT)

 Dokumendid konto avamiseks

 Pangale esitatavad dokumendid:

 • Ettevõtte esindaja ja tegeliku kasusaaja isikut tõendav dokument
  • Eesti või muu Euroopa Liidu riigi isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti või muu riigi pass (reisidokument)
  • Eestis välja antud elamisloakaart
  • Eestis välja antud juhiluba
 • Notariaalne volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument, juhul kui kontot soovib avada isik, kes ei ole ettevõtte seaduslik esindaja
 • Kliendiankeet ja tegeliku kasusaaja ankeet(-id)
 • Juhul, kui ettevõtte omanike ringis on ettevõtted, siis ülevaade ja skeem omanike struktuurist kuni lõplike kasusaajateni

Stardikonto

Ettevõtte asutamiseks on võimalik avada stardikonto.

Stardikonto avamiseks tuleb pangale esitada notariaalselt kinnitatud asutamisotsus. Stardikontole on võimalik kanda kuni ettevõtte Äriregistrisse kandmiseni vaid osa- või aktsiakapitali sissemakseid asutajate/osanike poolt, kuid sellelt ei saa teha väljamakseid ega ülekandeid. Rahaliseks sissemakseks vajaliku e-stardikonto saab avada kiirelt ja mugavalt ettevõtjaportaalis elektrooniliselt. Notaris asutatud ettevõtte stardikonto on võimalik avada meie kliendikontoris.

Pärast seda, kui ettevõte on kantud äriregistrisse, on vajalik stardikonto ümber vormistada pangakontoris arvelduskontoks. Peale arveluskontoks vormistamist on võimalik sooritada oma igapäevaseid pangatehinguid.

Arvelduskonto avamine

Eesti ettevõte – struktuuris on mitteresidendid

Üldinfo

Arvelduskonto avamine tasuta.

Vastavalt hinnakirjale võtab pank konto avamiseks esitatud dokumentide läbivaatamise eest kliendilt tasu. Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu rakendatakse Eesti ettevõtetele, mille struktuuris on mitteresidendid. Summa kuulub tasumisele enne konto avamist ühekordselt ja ei kuulu tagastamisele, kui kontot ei avata.

Otsus konto avamise kohta võetakse vastu hiljemalt 15 pangapäeva jooksul, eeldusel, et kõik vajalikud dokumendid  ja informatsioon on pangale esitatud. Otsus konto avamise kohta edastatakse ettevõtte esindajale tema poolt valitud viisil, kas telefoni või e-kirja teel.

Arvelduskontot on võimalik avada nii euro kui ka välisvaluutas. Arvelduskonto avamiseks ja identifitseerimiseks ootame klienti pangakontorisse. Juhul, kui tekib vajadus täiendava konto avamiseks, siis eelnevalt identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama. Klient saab konto avamise sooviavalduse ja vajalikud dokumendid esitada digitaalselt e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee.

Ärisuhte loomine

Pank loob ärisuhte järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõttel on oluline seos Eestiga
  • ettevõtte üks tegelikest kasusaajatest on Eesti resident
  • ettevõtte üks seaduslikest esindajatest on Eesti resident
  • Eestis asub või hakkab asuma kas tootmisüksus, kontor või ladu
  • investeeringud Eestis (kinnisvara, aktsiakapital või osalus Eestis registreeritud äriühingutes)
  • ettevõttel on Eestis loodud või luuakse töökohad
  • ettevõtte kliendid või lepingulised partnerid asuvad Eestis
  • teenuste osutamine toimub Eestis või on suunatud Eestisse
  • kauba liikumine toimub või hakkab toimuma läbi Eesti
  • juriidiline isik on Eesti maksumaksja
 • Ettevõtte tegelikud kasusaajad on tuvastatavad ja nende kohta on pangal võimalik saada kogu vajalik teave
 • Ettevõttega ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel edastatakse pangale vajalik teave, mis võimaldab rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Ettevõtte ärisuhte eesmärk, olemus ja majandustegevus on pangale arusaadavad

Pank ei loo ärisuhet järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõtte üks tegevusaladest on virtuaalvääringus rahakotiteenuse osutamine ja krüptovaluutaga (virtuaalrahaga) kauplemine
 • Ettevõttega ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel ei edastata pangale vajalikku teavet, mis võimaldaks rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Ettevõtte vara päritolu ei ole pangal võimalik tuvastada või kontrollida
 • Ettevõte, selle esindajad, omanikud või tegelikud kasusaajad on lisatud terrorismi ja selle rahastamisega seotud või selles kahtlustatavate isikute rahvusvahelisse nimistusse
 • Ettevõtte peamised lepingupartnerid ja kliendid on registreeritud või asuvad riikides, mis kuuluvad Rahapesuvastase Töökonna (FATF) rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasest koostööst keelduvate riikide ja territooriumide nimekirja (NCCT)
 • Ettevõtte esindajad või tegelikud kasusaajad on kolmandate riikide riikliku taustaga isikud

Dokumendid konto avamiseks

Pangale esitatavad dokumendid:

 • Ettevõtte esindaja ja tegeliku kasusaaja isikut tõendav dokument
  • Eesti või Euroopa Liidu riigi isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti või muu riigi pass (reisidokument)
  • Eestis välja antud elamisloakaart
  • Eestis välja antud juhiluba (ainult Eesti residendid)
 • Notariaalne volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument, juhul kui kontot soovib avada isik, kes ei ole ettevõte seaduslik esindaja
 • Mitteresidendist tegeliku kasusaaja kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia
 • Ettevõtte mitteresidendist seadusjärgse esindaja ja kasusaaja CV või viide LinkedIn profiilile
 • Kliendiankeet ja tegeliku kasusaaja ankeet
 • Juhul, kui ettevõtte omanike ringis on ettevõtted, siis ülevaade ja skeem omanike struktuurist kuni lõplike kasusaajateni
 • Dokumendid, mis tõendavad seost Eestiga
  • partnerlepingud, lepingud klientidega või kirjavahetus potentsiaalsete koostööpartneritega Eestis
  • teenuse osutajatega sõlmitud lepingud (juristid, raamatupidajad jne.)
  • rendileping
  • äriplaan või ettevõtte lühitutvustus
  • kauba liikumist tõendavad CMR-id või konossemendid

Kui Eestis registreeritud ettevõtte omanike hulgas on välisettevõte, siis palume esitada lisaks järgmised dokumendid:

 • Juriidilise isiku registriväljavõte või registreerimistunnistus (dokument, mis tõendab ettevõte asutamise või registreerimise seaduslikku alust)
 • Tegutsemise aluseks olev dokument (põhikiri, ühinguleping)
 • Asutamiskoosoleku või asutajate koosoleku protokoll
 • Tõend juriidilise isiku õigusvõime/olemasolu/volituste kohta (“Certificate of Good Standing, Existence or Authorization”) juhul, kui juriidiline isik on olnud registreeritud kauem kui kuus kuud enne konto avamist ja pangal ei ole võimalik veenduda selle juriidilise isiku staatuses vastava jurisdiktsiooni avalikus registris

Arvelduskonto avamine

 • Täitke kliendiankeet ja tegeliku kasusaaja ankeet, seejärel allkirjastage täidetud ankeedid
 • Digitaalselt allkirjastatud ankeedid edastage e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee
 • Juhul, kui Teil digitaalselt allkirjastamise võimalus puudub, palume eeltäidetud ankeedid tuua Teile sobivasse TBB panga kontorisse
 • Ankeete on võimalik täita ka kontoris kohapeal
 • Vastavalt hinnakirjale tuleb tasuda Panga poolt edastatud rekvisiitidele tugevdatud hoolsusmeetmete tasu, selgitusse palume kindlasti märkida ettevõtte nimi
  • Saaja: AS TBB pank
  • IBAN: EE170000009380000381
  • SWIFT: TABUEE22
  • Selgitus: Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu / ettevõte nimi
  • SUMMA: … EUR (vastavalt hinnakirjale)
 • Pärast seda, kui pank on teinud positiivse otsuse konto avamise osas, ootame ettevõtte esindajaid meie Tallinna või Narva kliendikontorisse isiku tuvastamiseks ja lepingute allkirjastamiseks

Välismaal registreeritud ettevõtte

Üldinfo

Arvelduskonto avamise tasu sõltub ettevõte registreerimise riigist ja kajastub meie hinnakirjas, mis on leitav panga kodulehel.

Vastavalt hinnakirjale võtab pank konto avamiseks esitatud dokumentide läbivaatamise eest kliendilt tasu. Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu rakendatakse konto avamisel ühekordselt Eesti ettevõtetele, kelle struktuuris on mitteresidendid, Euroopa Liidu riikides registreeritud ettevõtetele ja teistes riikides registreeritud ettevõtetele. Summa kuulub tasumisele enne konto avamist ja ei kuulu tagastamisele, kui kontot ei avata.

Otsus konto avamise kohta võetakse vastu hiljemalt 20 pangapäeva jooksul, eeldusel, et kõik vajalikud dokumendid  ja informatsioon on pangale esitatud. Otsus konto avamise kohta edastatakse ettevõtte esindajale tema poolt valitud viisil, kas telefoni või e-kirja teel.

Arvelduskontot on võimalik avada nii euro kui ka välisvaluutas. Arvelduskonto avamiseks ja identifitseerimiseks ootame klienti pangakontorisse. Juhul, kui tekib vajadus täiendava konto avamiseks, siis eelnevalt identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama. Klient saab konto avamise sooviavalduse ja vajalikud dokumendid esitada digitaalselt e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee.

Ärisuhte loomine

Pank loob ärisuhte järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõttel on oluline seos Eestiga
  • ettevõtte üks tegelikest kasusaajatest on Eesti resident
  • ettevõtte üks seaduslikest esindajatest on Eesti resident
  • Eestis asub või hakkab asuma kas tootmisüksus, kontor või ladu
  • investeeringud Eestis (kinnisvara, aktsiakapital või osalus Eestis registreeritud äriühingutes)
  • ettevõttel on Eestis loodud või luuakse töökohad
  • ettevõtte kliendid või lepingulised partnerid asuvad Eestis
  • teenuste osutamine toimub Eestis või on suunatud Eestisse
  • kauba liikumine toimub või hakkab toimuma läbi Eesti
  • juriidiline isik on Eesti maksumaksja
 • Ettevõtte tegelikud kasusaajad on tuvastatavad ja nende kohta on pangal võimalik saada kogu vajalik teave
 • Ettevõttega ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel edastatakse pangale vajalikku teavet, mis võimaldab rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Ettevõtte ärisuhte eesmärk, olemus ja majandustegevus on pangale arusaadavad

Pank ei loo ärisuhet järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõtte üks tegevusaladest on virtuaalvääringus rahakotiteenuse osutamine, krüptovaluutaga (virtuaalrahaga) kauplemine, online kasiino tegevus
 • ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel ei edastata pangale vajalikku teavet, mis võimaldaks rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Pangal ei ole võimalik ettevõtte vara päritolu tuvastada või kontrollida
 • Ettevõte, selle esindajad, omanikud või tegelikud kasusaajad on lisatud terrorismi ja selle rahastamisega seotud või selles kahtlustatavate isikute rahvusvahelisse nimistusse
 • Ettevõtte peamised lepingupartnerid ja kliendid on registreeritud või asuvad riikides, mis kuuluvad Rahapesuvastase Töökonna (FATF) rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasest koostööst keelduvate riikide ja territooriumide nimekirja (NCCT)
 • Ettevõtte esindajad või tegelikud kasusaajad on kolmandate riikide riikliku taustaga isikud

Dokumendid konto avamiseks

Pangale esitatavad dokumendid:

 • Ettevõtte esindaja ja kasusaaja isikut tõendav dokument
  • Eesti või Euroopa Liidu riigi Isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti või muu riigi pass (reisidokument)
  • Eestis välja antud elamisloakaart
  • Eestis välja antud juhiluba (ainult Eesti residendid)
 • Juriidilise isiku registriväljavõte või registreerimistunnistus (Certificate of Organization või Certificate of Incorporation) või selle notariaalselt tõestatud ärakiri
 • Asutamiskoosoleku või asutajate koosoleku protokoll (Memorandum or Resolution of Association)
 • Tegutsemise aluseks olev dokument (nt põhikiri (Articles of Association)
 • Seadusjärgse esindaja volitusi tõendav dokument (juhtorgani otsus (a Resolution of the Management Body)
 • Notariaalne volikiri (Power of Attorney), mis sätestab konkreetse eraisiku õigused tegutseda vastava ettevõte nimel, avada ja sulgeda pangas ettevõte kontosid, käsutada rahalised vahendid kontol, ning volitatud isiku isikut tõendav dokument (välja arvatud juhul, kui vastava ettevõte konto avamise dokumendid esitatakse selle ettevõte seadusliku esindaja poolt)
 • Mitte vanem kui kuus kuud tõend juriidilise isiku õigusvõime/ olemasolu/ volituste kohta (Certificate of Good Standing/ Existence/ Authorization) juhul, kui juriidiline isik on olnud registreeritud kauem kui kuus kuud enne konto avamist ja Pangal pole võimalik interneti teel veenduda selle juriidilise isiku staatuses vastava jurisdiktsiooni avalikus registris
 • Mitteresidendist tegelikke kasusaajate kehtivad isikut tõendavate dokumentide koopiad
 • Ettevõtte mitteresidendist seadusjärgse esindaja ja kasusaaja CV või viide LinkedIn profiilile
 • Kliendiankeet ja tegeliku kasusaaja ankeet
 • Juhul, kui ettevõtte omanike ringis on ettevõtted, siis ülevaade ja skeem omanike struktuurist kuni lõplike kasusaajateni
 • Dokumendid, mis tõendavad seost Eestiga
  • partnerlepingud, lepingud klientidega või kirjavahetus potentsiaalsete koostööpartneritega Eestis
  • teenuse osutajatega sõlmitud lepingud (juristid, raamatupidajad jne.)
  • rendileping
  • äriplaan või ettevõtte lühitutvustus
  • kauba liikumist tõendavad CMR-id või konossemendid

Sõltuvalt ettevõte registreerimisriigist võib Pank lisaks eelnevatele dokumentidele küsida lisainfot ja lisadokumente.

Juhul, kui Eestis registreeritud ettevõtte omanike hulgas on välisettevõte, siis palume esitada lisaks järgmised dokumendid:

 • Juriidilise isiku registriväljavõte või registreerimistunnistus (dokument, mis tõendab ettevõte asutamist või registreerimise seaduslikku alust)
 • Tegutsemise aluseks olev dokument (põhikiri, ühinguleping)
 • Asutamiskoosoleku või asutajate koosoleku protokoll
 • Tõend juriidilise isiku õigusvõime/olemasolu/volituste kohta (Certificate of Good Standing, Existence or Authorization) juhul, kui juriidiline isik on olnud registreeritud kauem kui kuus kuud enne konto avamist ja Pangal ei ole võimalik interneti teel veenduda selle juriidilise isiku staatuses vastava jurisdiktsiooni avalikus registris

Arvelduskonto avamine

 • Täitke kliendiankeet ja tegeliku kasusaaja ankeet, seejärel allkirjastage täidetud ankeedid
 • Digitaalselt allkirjastatud ankeedid ning muud dokumendid ja koopiad edastage e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee
 • Juhul, kui Teil digitaalselt allkirjastamise võimalus puudub, palume eeltäidetud ankeedid tuua Teile sobivasse TBB panga kontorisse
 • Ankeete on võimalik täita ka kontoris kohapeal
 • Vastavalt hinnakirjale tuleb tasuda Panga poolt edastatud rekvisiitidele tugevdatud hoolsusmeetmete tasu, selgitusse palume kindlasti märkida ettevõtte nimi
  • Saaja: AS TBB pank
  • IBAN: EE170000009380000381
  • SWIFT: TABUEE22
  • Selgitus: Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu / (ettevõte nimi)
  • SUMMA: … EUR (vastavalt hinnakirjale)
 • Pärast seda, kui pank on saanud tugevdatud hoolsusmeetmete tasu ja teinud positiivse otsuse konto avamise kohta, ootame ettevõtte esindajaid meie Tallinna või Narva kliendikontorisse ettevõtte esindaja isikusamasuse tuvastamiseks ja lepingute allkirjastamiseks

Dokumentide vorm

Dokumentide vorm

Kõik pangale esitatud dokumendid peavad olema:

• originaaldokumendid või notariaalselt tõestatud või sellega võrreldavalt kinnitatud koopiad

• Riikidevaheliste õigusabi lepingute kohaselt ei vaja legaliseerimist ega apostilli Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Vene Föderatsiooni, Ukraina ja Poola Vabariigi poolt väljastatud dokumendid, mis on kinnitatud kohtu või vastava ametiisiku poolt ettenähtud vormi kohaselt.

Dokument legaliseeritakse dokumendi välja andnud riigi välisministeeriumis või välisesinduses ning seejärel Eesti Vabariigi välisesinduses või välisministeeriumi konsulaarosakonnas, kui riik, kus ettevõte on registreeritud, ei väljasta apostille.

• mitmeleheküljelised dokumendid, tõlgete korral originaaldokumendi koopia ja tõlge peavad olema omavahel kinnitatud nii, et nende vahepealne lahtivõtmine oleks jälgi jätmata võimatu.

Dokumentide keel

Võõrkeelsete dokumentide korral on pangal õigus nõuda dokumentide tõlget eesti või mõnesse teise panga poolt määratud keelde.Tõlge peab olema teostatud vandetõlgi poolt või tõlgi allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud.

Täiendavad piirangud

• Pangal on õigus piirata teatud piirkondade äriühingutele ja mittetulundusühingutele osutatavaid teenuseid (nt teatud elektroonilised teenused).

• Pangal on õigus kehtestada nimekiri riikidest, kus asutatud juriidiliste isikute kontolepingute sõlmimisel kasutab pank duaalsuse printsiipi.

• Pangal on õigus kehtestada mitteresidentidest juriidilistele isikutele täiendavaid nõudeid ja piiranguid.

NB! Mitteresidentidest juriidiliste isikute konto avamise otsus võetakse vastu 10 pangapäeva jooksul pärast kõikide vajalike dokumentide vastuvõtmist. Pärast otsuse tegemist informeeritakse ettevõtte esindajat vastuvõetud otsusest tema poolt valitud viisil (telefoni, e-kirja teel)

SMS teavitamine arvelduskontole sissetulevatest maksetest

SMS teavitamine arvelduskontole sissetulevatest maksetest  Panga teenus, mis annab Kliendile võimaluse, ilma internetipanga sisselogimist või ATM-i kasutamata, saada Pangalt mobiiltelefonile SMS`ina informatsiooni sissetulevatest maksetest.

Liitumiseks on vaja sõlmida teenuse kasutamise leping panga kontoris.

Kliendil on õigus iseseisvalt määrata arvelduskonto mille kohta saadetakse SMS ja miinimumsumma, millest SMS-id saadetakse.

Tasu kuu aja jooksul saadetud sms-teavitamiste eest summeerutakse ning võetakse Teie arvelduskontolt maha automaatselt kalendrikuu viimasel kalendripäeval.

Mobiiltelefoni numbri vahetusel peab Klient lõpetama lepingu oma vana numbri baasil ja sõlmima teise lepingu uue mobiiltelefoni numbri baasil.

Kliendiandmete uuendamine

Palume Klientidel oma andmeid uuendada seoses maksualase teabevahetusega

Kui Te olete maksukohustuslane (füüsilise või juriidilise isikuna) mujal riigis kui Eesti, palume täita kliendiandmete ankeet, kuhu tuleb lisada kõik maksuresidentsuse riigid ja vastavad maksukohustuslase registreerimise numbrid.

Eraisikust kontoomaniku ankeet

Juriidilisest isikust kontoomaniku ja tegevusest kasusaaja ankeet

Kliendiandmete uuendamiseks on järgmised võimalused:

✓ Täidetud kliendiandmete ankeedi saatmine pangale e-posti teel või posti teel (elektrooniliselt täidetud ankeet tuleb allkirjastada ja saata aadressile helpdesk@tbb.ee)
 Kliendiandmete uuendamine internetipangas

 Kliendiandmete uuendamine pangakontoris

Lisainfo klienditoe telefonil +372 66 88 066

Juhime tähelepanu, kui klient ei uuenda nõutud infot, on finantsasutusel kohustus avaldada olemasolevad isiku andmed Maksu- ja Tolliametile.

Alates 1 jaanuarist 2016 on Eesti finantsasutustel kohustus küsida klientidelt infot maksuresidentsuse riikide kohta (sh USA), kus nad on maksukohustuslased ja vastavad maksukohustuslase registreerimise numbrid.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ja CRSi (Common Reporting Standard) nõuetele vastava teabe kogumise ja vahetamise õiguslik alus on Eestis sätestatud Maksualase teabevahetuse seadusega.

CRSi alusel saavad maksujurisdiktsioonid (Eestis Maksu- ja Tolliamet) oma territooriumil asuvatelt finantsinstitutsioonidelt finantsteavet ja vahetavad seda kord aastas teiste maksujurisdiktsioonidega.

Täiendav info veebilehel: http://www.oecd.org/tax/ (CRS) ja www.irs.gov  (FATCA)