Arvelduskonto juriidilisele isikule

Arvelduskonto olemasolul saab teostada siseriiklikke ja välismakseid internetipangas ja Panga kontoris, hoiustada raha eurodes ja välisvaluutas, kasutada deebet– ja krediitkaarti ning taotleda laenu. Panga kontoga on samuti seotud sellised teenused, nagu sularahatehingud, väärtpaberikonto, hoiulaekad, tehingud Euroopa pankade tšekkidega.

Kontot saab avada pangakontoris, palun broneeri aeg telefonil +372 6688066 või e-posti teel helpdesk@tbb.ee.

Soovite ettevõttele kontot avada? Jätke oma kontaktandmed ja me võtame teiega ühendust!

Eesti ettevõte – struktuuris on ainult Eesti residendid

Üldinfo

Arvelduskonto avamine ja haldamine tasuta.*

* sõltuvalt ettevõte riskiprofiilist pank võib määrata individuaalse arvelduskonto haldustasu millest informeeritakse ettevõte esindajat enne arvelduskonto avamist.

Otsus konto avamise kohta võetakse vastu mitte vähem kui 90 päeva pärast avalduse esitamist, eeldusel, et kõik vajalikud dokumendid  ja informatsioon on pangale esitatud. Otsus konto avamise kohta edastatakse ettevõtte esindajale tema poolt valitud viisil, kas telefoni või e-kirja teel.

Arvelduskontot on võimalik avada nii euro kui ka välisvaluutas. Arvelduskonto avamiseks ja identifitseerimiseks ootame klienti pangakontorisse. Juhul, kui tekib vajadus täiendava konto avamiseks, siis eelnevalt identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama. Klient saab konto avamise sooviavalduse ja vajalikud dokumendid esitada digitaalselt e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee.

Ärisuhte loomine

Pank loob ärisuhte järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõtte tegelikud kasusaajad on tuvastatavad ja nende kohta on pangal võimalik saada kogu vajalik teave
 • Ettevõttega ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel edastatakse pangale vajalik teave, mis võimaldab rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Ettevõtte ärisuhte eesmärk, olemus ja majandustegevus on pangale arusaadavad

Pank ei loo ärisuhet järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõtte üks tegevusaladest on virtuaalvääringus rahakotiteenuse osutamine, krüptovaluutaga (virtuaalrahaga) kauplemine, online kasiino
 • Ettevõttega ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel ei edastata pangale vajalikku teavet, mis võimaldaks rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Ettevõtte vara päritolu ei ole pangal võimalik tuvastada või kontrollida
 • Ettevõte, selle esindajad, omanikud või tegelikud kasusaajad on lisatud terrorismi ja selle rahastamisega seotud või selles kahtlustatavate isikute rahvusvahelisse nimistusse
 • Ettevõtte peamised lepingupartnerid ja kliendid on registreeritud või asuvad riikides, mis kuuluvad Rahapesuvastase Töökonna (FATF) rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasest koostööst keelduvate riikide ja territooriumide nimekirja (NCCT)

Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine

 Dokumendid konto avamiseks

 Pangale esitatavad dokumendid:

 • Ettevõtte esindaja ja tegeliku kasusaaja isikut tõendav dokument
  • Eesti või muu Euroopa Liidu riigi isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti või muu riigi pass (reisidokument)
  • Eestis välja antud elamisloakaart
  • Eestis välja antud juhiluba
 • Notariaalne volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument, juhul kui kontot soovib avada isik, kes ei ole ettevõtte seaduslik esindaja, või volitatud isik suhtleb panga esindajaga konto avamise teemal kliendi nimel
 • Kliendiankeet ja tegeliku kasusaaja ankeet(-id)
 • Juhul, kui ettevõtte omanike ringis on ettevõtted, siis ülevaade ja skeem omanike struktuurist kuni lõplike kasusaajateni
 • Muud panga poolt nõutud lisadokumendid

Stardikonto

Ettevõtte asutamiseks on võimalik avada stardikonto.

Stardikonto avamiseks tuleb pangale esitada notariaalselt kinnitatud asutamisotsus. Stardikontole on võimalik kanda kuni ettevõtte Äriregistrisse kandmiseni vaid osa- või aktsiakapitali sissemakseid asutajate/osanike poolt, kuid sellelt ei saa teha väljamakseid ega ülekandeid. Rahaliseks sissemakseks vajaliku e-stardikonto saab avada kiirelt ja mugavalt ettevõtjaportaalis elektrooniliselt. Notaris asutatud ettevõtte stardikonto on võimalik avada meie kliendikontoris.

Pärast seda, kui ettevõte on kantud äriregistrisse, on vajalik stardikonto ümber vormistada pangakontoris arvelduskontoks. Peale arveluskontoks vormistamist on võimalik sooritada oma igapäevaseid pangatehinguid.

Arvelduskonto avamine

Eesti ettevõte – struktuuris on mitteresidendid

Üldinfo

Arvelduskonto avamine tasuta.*

* sõltuvalt ettevõte riskiprofiilist pank võib määrata individuaalse arvelduskonto haldustasu millest informeeritakse ettevõte esindajat enne arvelduskonto avamist.

Vastavalt hinnakirjale võtab pank konto avamiseks esitatud dokumentide läbivaatamise eest kliendilt tasu. Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu rakendatakse Eesti ettevõtetele, mille struktuuris on mitteresidendid. Summa kuulub tasumisele enne konto avamist ühekordselt ja ei kuulu tagastamisele, kui kontot ei avata.

Otsus konto avamise kohta võetakse vastu mitte vähem kui 90 päeva pärast avalduse esitamist, eeldusel, et kõik vajalikud dokumendid  ja informatsioon on pangale esitatud. Otsus konto avamise kohta edastatakse ettevõtte esindajale tema poolt valitud viisil, kas telefoni või e-kirja teel.

Arvelduskontot on võimalik avada nii euro kui ka välisvaluutas. Arvelduskonto avamiseks ja identifitseerimiseks ootame klienti pangakontorisse. Juhul, kui tekib vajadus täiendava konto avamiseks, siis eelnevalt identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama. Klient saab konto avamise sooviavalduse ja vajalikud dokumendid esitada digitaalselt e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee.

Ärisuhte loomine

Konto avamine on võimalik ainult residendist juriidilistele isikutele, kelle tegelik(-ud) kasusaaja(-d) on Euroopa Majanduspiirkonna ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kuuluva riigi resident.

Pank loob ärisuhte järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõttel on oluline seos Eestiga
  • ettevõtte üks tegelikest kasusaajatest on Eesti resident
  • ettevõtte üks seaduslikest esindajatest on Eesti resident
  • Eestis asub või hakkab asuma kas tootmisüksus, kontor või ladu
  • investeeringud Eestis (aktsiakapital või osalus Eestis registreeritud äriühingutes, kinnisvara puhul eeldatakse vara väärtust vähemalt 50 000 eurot)
  • ettevõttel on Eestis loodud või luuakse töökohad. Majandustegevuse sisuliseks tõendamiseks eeldatakse vähemalt ühe kestvus lepinguga töötaja olemasolu.
  • ettevõtte kliendid või lepingulised partnerid asuvad Eestis
  • teenuste osutamine toimub Eestis või on suunatud Eestisse
  • kauba liikumine toimub või hakkab toimuma läbi Eesti
  • juriidiline isik on Eesti maksumaksja
 • Ettevõtte tegelikud kasusaajad on tuvastatavad ja nende kohta on pangal võimalik saada kogu vajalik teave
 • Ettevõttega ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel edastatakse pangale vajalik teave, mis võimaldab rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Ettevõtte ärisuhte eesmärk, olemus ja majandustegevus on pangale arusaadavad

Pank ei loo ärisuhet järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõtte üks tegevusaladest on virtuaalvääringus rahakotiteenuse osutamine ja krüptovaluutaga (virtuaalrahaga) kauplemine
 • Ettevõttega ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel ei edastata pangale vajalikku teavet, mis võimaldaks rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Ettevõtte vara päritolu ei ole pangal võimalik tuvastada või kontrollida
 • Ettevõte, selle esindajad, omanikud või tegelikud kasusaajad on lisatud terrorismi ja selle rahastamisega seotud või selles kahtlustatavate isikute rahvusvahelisse nimistusse
 • Ettevõtte peamised lepingupartnerid ja kliendid on registreeritud või asuvad riikides, mis kuuluvad Rahapesuvastase Töökonna (FATF) rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasest koostööst keelduvate riikide ja territooriumide nimekirja (NCCT)
 • Ettevõtte esindajad või tegelikud kasusaajad on kolmandate riikide riikliku taustaga isikud

Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine

Dokumendid konto avamiseks

Pangale esitatavad dokumendid:

 • Ettevõtte esindaja ja tegeliku kasusaaja isikut tõendav dokument
  • Eesti või Euroopa Liidu riigi isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti või muu riigi pass (reisidokument)
  • Eestis välja antud elamisloakaart
  • Eestis välja antud juhiluba (ainult Eesti residendid)
 • Notariaalne volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument, juhul kui kontot soovib avada isik, kes ei ole ettevõte seaduslik esindaja, või volitatud isik suhtleb panga esindajaga konto avamise teemal kliendi nimel
 • Mitteresidendist tegeliku kasusaaja kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia
 • Ettevõtte mitteresidendist seadusjärgse esindaja ja kasusaaja CV või viide LinkedIn profiilile
 • Kliendiankeet ja tegeliku kasusaaja ankeet
 • Juhul, kui ettevõtte omanike ringis on ettevõtted, siis ülevaade ja skeem omanike struktuurist kuni lõplike kasusaajateni
 • Dokumendid, mis tõendavad seost Eestiga
  • partnerlepingud, lepingud klientidega või kirjavahetus potentsiaalsete koostööpartneritega Eestis (sh teenuste või kaupade müügilepingud ning dokumendid, mis tõendavad teenuste osutamist Eestis)
  • teenuse osutajatega sõlmitud lepingud (raamatupidamist korraldava isiku/ettevõtte andmed)
  • ruumide või äripinna kasutamisega seotud rendileandja või müüja andmed, sh kommunaalteenuseid osutava ettevõtte andmed
  • äriplaan või ettevõtte lühitutvustus
  • kauba liikumist tõendavad dokumendid (sõltumata sellest, kas kaubad või teenused liiguvad läbi Eesti majandusruumi, esitatakse kauba või teenuse käitlemist või vahendamist tõendavad dokumendid, sh kauba omandiõiguse, koguse, spetsifikatsiooni, transpordi (CMR), tolli jms asjakohased dokumendid. Lisaks tuleb esitada kauba autentsust, kindlustust ja säilimist tagavad dokumendid.
  • kinnisvara ostu-müügileping ja asjakohane väljavõte Kinnistusregistrist, millest nähtub kinnisasja omandamise kuupäev ja omanike andmed
  • Eestis registreeritud ettevõttesse investeeringute korral – dokument, mis kinnitab osaluse omandamist või muul moel tehtud investeeringut
 • Muud panga poolt nõutud lisadokumendid

Kui Eestis registreeritud ettevõtte omanike hulgas on välisettevõte, siis palume esitada lisaks järgmised dokumendid:

 • Juriidilise isiku registriväljavõte või registreerimistunnistus (dokument, mis tõendab ettevõte asutamise või registreerimise seaduslikku alust)
 • Tegutsemise aluseks olev dokument (põhikiri, ühinguleping)
 • Asutamiskoosoleku või asutajate koosoleku protokoll
 • Tõend juriidilise isiku õigusvõime/olemasolu/volituste kohta (“Certificate of Good Standing, Existence or Authorization”) juhul, kui juriidiline isik on olnud registreeritud kauem kui kuus kuud enne konto avamist ja pangal ei ole võimalik veenduda selle juriidilise isiku staatuses vastava jurisdiktsiooni avalikus registris

Arvelduskonto avamine

 • Täitke kliendiankeet ja tegeliku kasusaaja ankeet, seejärel allkirjastage täidetud ankeedid
 • Digitaalselt allkirjastatud ankeedid edastage e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee
 • Juhul, kui Teil digitaalselt allkirjastamise võimalus puudub, palume eeltäidetud ankeedid tuua Teile sobivasse TBB panga kontorisse
 • Ankeete on võimalik täita ka kontoris kohapeal
 • Vastavalt hinnakirjale tuleb tasuda Panga poolt edastatud rekvisiitidele tugevdatud hoolsusmeetmete tasu, selgitusse palume kindlasti märkida ettevõtte nimi
  • Saaja: AS TBB pank
  • IBAN: EE170000009380000381
  • SWIFT: TABUEE22
  • Selgitus: Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu / ettevõte nimi
  • SUMMA: … EUR (vastavalt hinnakirjale)
 • Pärast seda, kui pank on teinud positiivse otsuse konto avamise osas, ootame ettevõtte esindajaid meie Tallinna või Narva kliendikontorisse isiku tuvastamiseks ja lepingute allkirjastamiseks

Välismaal registreeritud ettevõte

Üldinfo

Arvelduskonto avamise tasu sõltub ettevõtte registreerimise riigist ja kajastub meie hinnakirjas, mis on leitav panga kodulehel.*

* sõltuvalt ettevõte riskiprofiilist pank võib määrata individuaalse arvelduskonto haldustasu millest informeeritakse ettevõte esindajat enne arvelduskonto avamist.

Vastavalt hinnakirjale võtab pank konto avamiseks esitatud dokumentide läbivaatamise eest kliendilt tasu. Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu rakendatakse konto avamisel ühekordselt Eesti ettevõtetele, kelle struktuuris on mitteresidendid, Euroopa Liidu riikides registreeritud ettevõtetele ja teistes riikides registreeritud ettevõtetele. Summa kuulub tasumisele enne konto avamist ja ei kuulu tagastamisele, kui kontot ei avata.

Otsus konto avamise kohta võetakse vastu mitte vähem kui 90 päeva pärast avalduse esitamist, eeldusel, et kõik vajalikud dokumendid  ja informatsioon on pangale esitatud. Otsus konto avamise kohta edastatakse ettevõtte esindajale tema poolt valitud viisil, kas telefoni või e-kirja teel.

Arvelduskontot on võimalik avada nii euro kui ka välisvaluutas. Arvelduskonto avamiseks ja identifitseerimiseks ootame klienti pangakontorisse. Juhul, kui tekib vajadus täiendava konto avamiseks, siis eelnevalt identifitseeritud klient ei pea teistkordselt pangakontorit külastama. Klient saab konto avamise sooviavalduse ja vajalikud dokumendid esitada digitaalselt e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee.

Ärisuhte loomine

Konto avamist võib taotleda ainult Euroopa Majanduspiirkonna ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kuuluvas riigis registreeritud juriidiline isik. Kontot ei saa avada juriidilisele isikule, kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident, välja arvatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kuuluva riigi resident.

Pank loob ärisuhte järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõttel on oluline seos Eestiga
  • ettevõtte üks tegelikest kasusaajatest on Eesti resident
  • ettevõtte üks seaduslikest esindajatest on Eesti resident
  • Eestis asub või hakkab asuma kas tootmisüksus, kontor või ladu
  • investeeringud Eestis (aktsiakapital või osalus Eestis registreeritud äriühingutes, kinnisvara puhul eeldatakse vara väärtust vähemalt 50 000 eurot)
  • ettevõttel on Eestis loodud või luuakse töökohad. Majandustegevuse sisuliseks tõendamiseks eeldatakse vähemalt ühe kestvus lepinguga töötaja olemasolu.
  • ettevõtte kliendid või lepingulised partnerid asuvad Eestis
  • teenuste osutamine toimub Eestis või on suunatud Eestisse
  • kauba liikumine toimub või hakkab toimuma läbi Eesti
  • juriidiline isik on Eesti maksumaksja
 • Ettevõtte tegelikud kasusaajad on tuvastatavad ja nende kohta on pangal võimalik saada kogu vajalik teave
 • Ettevõttega ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel edastatakse pangale vajalikku teavet, mis võimaldab rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Ettevõtte ärisuhte eesmärk, olemus ja majandustegevus on pangale arusaadavad

Pank võib keelduda ärisuhte loomisest järgmiste ettevõtetega:

 • Ettevõtte üks tegevusaladest on virtuaalvääringus rahakotiteenuse osutamine, krüptovaluutaga (virtuaalrahaga) kauplemine, online kasiino tegevus
 • ärisuhte loomisel ja hiljem ärisuhte vältel ei edastata pangale vajalikku teavet, mis võimaldaks rakendada kliendi suhtes hoolsusmeetmeid
 • Pangal ei ole võimalik ettevõtte vara päritolu tuvastada või kontrollida
 • Ettevõte, selle esindajad, omanikud või tegelikud kasusaajad on lisatud terrorismi ja selle rahastamisega seotud või selles kahtlustatavate isikute rahvusvahelisse nimistusse
 • Ettevõtte peamised lepingupartnerid ja kliendid on registreeritud või asuvad riikides, mis kuuluvad Rahapesuvastase Töökonna (FATF) rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasest koostööst keelduvate riikide ja territooriumide nimekirja (NCCT)
 • Ettevõtte esindajad või tegelikud kasusaajad on kolmandate riikide riikliku taustaga isikud
 • Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 2022/328 ning panga poliitikale pank ei loo ajutiselt ärisuhteid Vene Föderatsioonis ja Valgevenes registreeritud juriidiliste isikutega. Olemasolevate klientidele mainitud grupist on seatud piirang arvelduskonto(de) jäägi suhtes kokku summas kuni 100 000 eurot – pank ei võta rahalised vahendid vastu kui arvelduskontojääk tehingu tulemusel ületaks 100 000 eurot.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimine

Dokumendid konto avamiseks

Pangale esitatavad dokumendid:

 • Ettevõtte esindaja ja kasusaaja isikut tõendav dokument
  • Eesti või Euroopa Liidu riigi Isikutunnistus (ID-kaart)
  • Eesti või muu riigi pass (reisidokument)
  • Eestis välja antud elamisloakaart
  • Eestis välja antud juhiluba (ainult Eesti residendid)
 • Juriidilise isiku registriväljavõte või registreerimistunnistus (Certificate of Organization või Certificate of Incorporation) või selle notariaalselt tõestatud ärakiri
 • Asutamiskoosoleku või asutajate koosoleku protokoll (Memorandum or Resolution of Association)
 • Tegutsemise aluseks olev dokument (nt põhikiri (Articles of Association)
 • Seadusjärgse esindaja volitusi tõendav dokument (juhtorgani otsus (a Resolution of the Management Body)
 • Notariaalne volikiri (Power of Attorney), mis sätestab konkreetse eraisiku õigused tegutseda vastava ettevõte nimel, suhelda panga esindajaga konto avamise teemal kliendi nimel, avada ja sulgeda pangas ettevõte kontosid, käsutada rahalised vahendid kontol, ning volitatud isiku isikut tõendav dokument (välja arvatud juhul, kui vastava ettevõte konto avamise dokumendid esitatakse selle ettevõte seadusliku esindaja poolt)
 • Mitte vanem kui kuus kuud tõend juriidilise isiku õigusvõime/ olemasolu/ volituste kohta (Certificate of Good Standing/ Existence/ Authorization) juhul, kui juriidiline isik on olnud registreeritud kauem kui kuus kuud enne konto avamist ja Pangal pole võimalik interneti teel veenduda selle juriidilise isiku staatuses vastava jurisdiktsiooni avalikus registris
 • Mitteresidendist tegelikke kasusaajate kehtivad isikut tõendavate dokumentide koopiad
 • Ettevõtte mitteresidendist seadusjärgse esindaja ja kasusaaja CV või viide LinkedIn profiilile
 • Kliendiankeet ja tegeliku kasusaaja ankeet
 • Juhul, kui ettevõtte omanike ringis on ettevõtted, siis ülevaade ja skeem omanike struktuurist kuni lõplike kasusaajateni
 • Dokumendid, mis tõendavad seost Eestiga
  • partnerlepingud, lepingud klientidega või kirjavahetus potentsiaalsete koostööpartneritega Eestis (sh teenuste või kaupade müügilepingud ning dokumendid, mis tõendavad teenuste osutamist Eestis)
  • teenuse osutajatega sõlmitud lepingud (raamatupidamist korraldava isiku/ettevõtte andmed)
  • ruumide või äripinna kasutamisega seotud rendileandja või müüja andmed, sh kommunaalteenuseid osutava ettevõtte andmed
  • äriplaan või ettevõtte lühitutvustus
  • kauba liikumist tõendavad dokumendid (sõltumata sellest, kas kaubad või teenused liiguvad läbi Eesti majandusruumi, esitatakse kauba või teenuse käitlemist või vahendamist tõendavad dokumendid, sh kauba omandiõiguse, koguse, spetsifikatsiooni, transpordi (CMR), tolli jms asjakohased dokumendid. Lisaks tuleb esitada kauba autentsust, kindlustust ja säilimist tagavad dokumendid.
  • kinnisvara ostu-müügileping ja asjakohane väljavõte Kinnistusregistrist, millest nähtub kinnisasja omandamise kuupäev ja omanike andmed
  • Eestis registreeritud ettevõttesse investeeringute korral – dokument, mis kinnitab osaluse omandamist või muul moel tehtud investeeringut
 • Muud panga poolt nõutud lisadokumendid

Sõltuvalt ettevõtte registreerimisriigist võib Pank lisaks eelnevatele dokumentidele küsida lisainfot ja lisadokumente.

Juhul, kui Eestis registreeritud ettevõtte omanike hulgas on välisettevõte, siis palume esitada lisaks järgmised dokumendid:

 • Juriidilise isiku registriväljavõte või registreerimistunnistus (dokument, mis tõendab ettevõte asutamist või registreerimise seaduslikku alust)
 • Tegutsemise aluseks olev dokument (põhikiri, ühinguleping)
 • Asutamiskoosoleku või asutajate koosoleku protokoll
 • Tõend juriidilise isiku õigusvõime/olemasolu/volituste kohta (Certificate of Good Standing, Existence or Authorization) juhul, kui juriidiline isik on olnud registreeritud kauem kui kuus kuud enne konto avamist ja Pangal ei ole võimalik interneti teel veenduda selle juriidilise isiku staatuses vastava jurisdiktsiooni avalikus registris

Arvelduskonto avamine

 • Täitke kliendiankeet ja tegeliku kasusaaja ankeet, seejärel allkirjastage täidetud ankeedid
 • Digitaalselt allkirjastatud ankeedid ning muud dokumendid ja koopiad edastage e-posti aadressile helpdesk@tbb.ee
 • Juhul, kui Teil digitaalselt allkirjastamise võimalus puudub, palume eeltäidetud ankeedid tuua Teile sobivasse TBB panga kontorisse
 • Ankeete on võimalik täita ka kontoris kohapeal
 • Vastavalt hinnakirjale tuleb tasuda Panga poolt edastatud rekvisiitidele tugevdatud hoolsusmeetmete tasu, selgitusse palume kindlasti märkida ettevõtte nimi
  • Saaja: AS TBB pank
  • IBAN: EE170000009380000381
  • SWIFT: TABUEE22
  • Selgitus: Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu / (ettevõte nimi)
  • SUMMA: … EUR (vastavalt hinnakirjale)
 • Pärast seda, kui pank on saanud tugevdatud hoolsusmeetmete tasu ja teinud positiivse otsuse konto avamise kohta, ootame ettevõtte esindajaid meie Tallinna või Narva kliendikontorisse ettevõtte esindaja isikusamasuse tuvastamiseks ja lepingute allkirjastamiseks

Dokumentide vorm

Dokumentide vorm

Kõik pangale esitatud dokumendid peavad olema:

• originaaldokumendid või notariaalselt tõestatud või sellega võrreldavalt kinnitatud koopiad

• Riikidevaheliste õigusabi lepingute kohaselt ei vaja legaliseerimist ega apostilli Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Vene Föderatsiooni (kuni 18.03.2025) Ukraina ja Poola Vabariigi poolt väljastatud dokumendid, mis on kinnitatud kohtu või vastava ametiisiku poolt ettenähtud vormi kohaselt.

Dokument legaliseeritakse dokumendi välja andnud riigi välisministeeriumis või välisesinduses ning seejärel Eesti Vabariigi välisesinduses või välisministeeriumi konsulaarosakonnas, kui riik, kus ettevõte on registreeritud, ei väljasta apostille.

• mitmeleheküljelised dokumendid, tõlgete korral originaaldokumendi koopia ja tõlge peavad olema omavahel kinnitatud nii, et nende vahepealne lahtivõtmine oleks jälgi jätmata võimatu.

Dokumentide keel

Võõrkeelsete dokumentide korral on pangal õigus nõuda dokumentide tõlget eesti või mõnesse teise panga poolt määratud keelde.Tõlge peab olema teostatud vandetõlgi poolt või tõlgi allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud.

Täiendavad piirangud

• Pangal on õigus piirata teatud piirkondade äriühingutele ja mittetulundusühingutele osutatavaid teenuseid (nt teatud elektroonilised teenused).

• Pangal on õigus kehtestada nimekiri riikidest, kus asutatud juriidiliste isikute kontolepingute sõlmimisel kasutab pank duaalsuse printsiipi.

• Pangal on õigus kehtestada mitteresidentidest juriidilistele isikutele täiendavaid nõudeid ja piiranguid.

NB! Mitteresidentidest juriidiliste isikute konto avamise otsus võetakse vastu 10 pangapäeva jooksul pärast kõikide vajalike dokumentide vastuvõtmist. Pärast otsuse tegemist informeeritakse ettevõtte esindajat vastuvõetud otsusest tema poolt valitud viisil (telefoni, e-kirja teel)

SMS teavitamine arvelduskontole sissetulevatest maksetest

SMS teavitamine arvelduskontole sissetulevatest maksetest  Panga teenus, mis annab Kliendile võimaluse, ilma internetipanga sisselogimist või ATM-i kasutamata, saada Pangalt mobiiltelefonile SMS`ina informatsiooni sissetulevatest maksetest.

Liitumiseks on vaja sõlmida teenuse kasutamise leping panga kontoris.

Kliendil on õigus iseseisvalt määrata arvelduskonto mille kohta saadetakse SMS ja miinimumsumma, millest SMS-id saadetakse.

Tasu kuu aja jooksul saadetud sms-teavitamiste eest summeerutakse ning võetakse Teie arvelduskontolt maha automaatselt kalendrikuu viimasel kalendripäeval.

Mobiiltelefoni numbri vahetusel peab Klient lõpetama lepingu oma vana numbri baasil ja sõlmima teise lepingu uue mobiiltelefoni numbri baasil.

Kliendiandmete uuendamine

Palume Klientidel oma andmeid uuendada seoses maksualase teabevahetusega

Kui Te olete maksukohustuslane (füüsilise või juriidilise isikuna) mujal riigis kui Eesti, palume täita kliendiandmete ankeet, kuhu tuleb lisada kõik maksuresidentsuse riigid ja vastavad maksukohustuslase registreerimise numbrid.

Eraisikust kontoomaniku ankeet

Juriidilisest isikust kontoomaniku ja tegevusest kasusaaja ankeet

Kliendiandmete uuendamiseks on järgmised võimalused:

✓ Täidetud kliendiandmete ankeedi saatmine pangale e-posti teel või posti teel (elektrooniliselt täidetud ankeet tuleb allkirjastada ja saata aadressile helpdesk@tbb.ee)
 Kliendiandmete uuendamine internetipangas

 Kliendiandmete uuendamine pangakontoris

Lisainfo klienditoe telefonil +372 66 88 066

Juhime tähelepanu, kui klient ei uuenda nõutud infot, on finantsasutusel kohustus avaldada olemasolevad isiku andmed Maksu- ja Tolliametile.

Alates 1 jaanuarist 2016 on Eesti finantsasutustel kohustus küsida klientidelt infot maksuresidentsuse riikide kohta (sh USA), kus nad on maksukohustuslased ja vastavad maksukohustuslase registreerimise numbrid.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ja CRSi (Common Reporting Standard) nõuetele vastava teabe kogumise ja vahetamise õiguslik alus on Eestis sätestatud Maksualase teabevahetuse seadusega.

CRSi alusel saavad maksujurisdiktsioonid (Eestis Maksu- ja Tolliamet) oma territooriumil asuvatelt finantsinstitutsioonidelt finantsteavet ja vahetavad seda kord aastas teiste maksujurisdiktsioonidega.

Täiendav info veebilehel: http://www.oecd.org/tax/ (CRS) ja www.irs.gov  (FATCA)