Akreditiiv

Mis on akreditiiv?

Akreditiiv on Panga tagasivõtmatu kohustus maksta kauba müüjale välja akreditiivi summa, kui müüja on täitnud akreditiivis määratud tingimused ja esitanud panka tingimuste täitmist tõendavad, akreditiivis loetletud dokumendid. Akreditiivi unikaalsus seisneb selles, et kohustuse müüjale kauba eest tasuda ei võta endale mitte ostja, vaid neutraalne pool – Pank. Pankadele on seadusega pandud kohustus olla oma tegevuses läbipaistev ja mitte liiga palju riskida, mistõttu peetakse pankade krediidivõimet ja likviidsust teiste ettevõtete omast paremaks.

Akreditiivide käsitlemisel lähtub TBB pank Rahvusvahelise Kaubanduskoja poolt kinnitatud ja alates 1. juulist 2007.a. kehtivatest “Ühtsetest akreditiivieeskirjadest” (ingl.k. “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits”, UCP 600).

TBB pank teostab tehinguid eksport- (panga klient on kaupade müüja) ja importakreditiividega (panga klient on kaupade ostja)

Taotlus

Tagasivõtmatu akreditiivi avamistaotlus

Tagasivõtmatu akreditiivi muutmise taotlus