Hoiulaekad

Hoiulaeka üürimine on kõige usaldusväärsem ja universaalsem viis Teie väärtuste või väärtesemete hoidmiseks.

TBB pank pakub klientidele võimalust üürida hoiulaekaid, kus on võimalik hoiustada sularaha, väärtpabereid, väärismetalle, vääriskive, ehteid, dokumente, kunstiteoseid, elektroonilisi andmekandjaid ja muid väärisesemeid.

 Mugav! Puhkusele või lähetusse minnes ei pea enam muretsema korteris asuvate väärtesemete säilimise pärast.

 Usaldusväärne! Laekaruumid on varustatud kaasaegsete tehniliste vahenditega, mis tagavad laegaste sisu täieliku puutumatuse.

✓ Turvaline! Pank võtab endale kogu vastutuse laeka säilivuse ja puutumatuse eest, tagab kliendi andmete konfidentsiaalsuse

Hoiulaeka üürile võtmiseks tuleb:

 saada Panga kliendiks

 valida vajaliku hoiulaeka suurus. Pank pakub hoiulaekaid kahe erineva kõrgusega (85 mm ja 285 mm)

 sõlmida hoiulaeka üürileping

 valida hoiulaeka üürilepingu tähtaeg (minimaalne tähtaeg 1 päev, maksimaalne tähtaeg 12 kuud)

 tasuda hoiulaeka üüri vastavalt kehtivale hinnakirjale

 tasuda hoiulaeka võtme tagatissumma

Saab vormistada volikirja kliendi esindajale hoiulaekasse liigipääsu andmiseks.

Teenust osutatakse pangakontoris aadressil Estonia pst 5a. Juurdepääs hoiulaekale võimaldatakse üürnikule tööpäeviti kontori lahtiolekuaegadel.

Tähelepanu: üürnikul on keelatud hoida hoiulaekas ohtlikke, kergsüttivaid, narkootilisi, radioaktiivseid, toksilisi, mürk- ja lõhkeaineid; erilisi hoiutingimusi (temperatuurrežiim, valgustatus, niiskus) nõudvaid esemeid, relva, toiduaineid.