Open Banking (API PSD2)

Üldinfo

Täiendatud makseteenuste direktiiviga PSD2 (Payment Service Directive 2) nõuetega vastavusse viimiseks, pakub AS TBB pank koostöös avatud pangandusplatvormi pakkujaga Token.io oma klientidele võimalust kasutada üht rakendust juurdepääsuks oma rahalistele vahenditele eri pankades, mis toetavad rakendust API PSD2.

Avatud pangandusplatvormi kasutamiseks peab TBB panga klient:

  • olema panga internetipanga kasutaja;
  • paigaldama oma mobiilseadmesse rakenduse Token Open Banking ning registreeruma rakendusse Token.io;
  • andma internetipangas nõusoleku Token.io-le juurdepääsuks oma kontodele.

Vaata lähemalt kasutusjuhendit.

Rakendus Token Open Banking

Token Open Banking võimaldab ühendada juurdepääsu kõigile oma pangakontodele, lihtsustada rahaliste vahendite liikumist kontode vahel ja kontrollida finantsoperatsioone.

Toetatud on järgmised teenused:

  • konto saldo saamine;
  • konto kohta üksikasjaliku teabe saamine;
  • varasemate tehingute kohta teabe saamine;
  • raha üle kandmine;
  • kolmandatele isikutele juurdepääsu oma pangainformatsioonile andmine (konto bilanss ja ülekannete ajalugu).

Ligipääs informatsioonile toimub reaalajas.

Turvalisus

Rakendus Token Open Banking teie mobiilseadmes kasutab kahefaktorilist autentimist juurdepääsu haldamisel ning tehingute puhul mis ületavad 30 EUR. Sel viisil võite olla kindel, et säilitate kontrolli oma kontode üle.

Kõik andmete edastamise kanalid on krüpteeritud ja toimivad vastavalt protokollile MTLS ja TLS.