Teavitame, et alates 19.02.2024 lõpetab AS TBB pank makseteenuste osutamise riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ning samuti lõpetab piiriüleste makseteenuste osutamise (s.h. maksekaartidega seonduvalt) mitteresidendist juriidilistele isikutele ning residendist juriidilistele isikutele, kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident. Eesti sisesed makseteenused AS TBB panga klientidele teostatakse tavapäraselt.

Finantsinspektsioon kontrollis AS-i TBB pank tegevust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ning tuvastas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemides ning organisatsioonis puuduseid ning piiras seetõttu ettekirjutusega panga tegevust makseteenuste osutamisel ja kohustas panka puudusi kõrvaldama.

Makseteenused on piiratud seni, kuni kohustused on täidetud ning puudused on kõrvaldatud.

Vabandame antud eelseisvate muudatustega seotud võimalike ebamugavuste pärast.

TBB pank