PANGAGARANTIID JURIIDILISTELE ISIKUTELE

Pangagarantii on panga kohustus maksta soodustatud isikule välja rahasumma käesolevas kohustuses sätestatud ulatuses ja tingimustel. Väljamakse aluseks on soodustatud isiku kirjalik avaldus panga nimele. Pangagarantii tagab garantiitaotleja esmase kohustuse lepingukohase täitmise soodustatud isiku ees, kusjuures kohustuseks võib olla, näiteks, lepingu tingimuste järgimine, maksekohustus jms.

Riigisisene garantii
  • Otstarve: panga kliendi kohustuste täitmise tagamine Eesti Vabariigis asuvate kolmandate isikute ees;
  • Garantii minimaalne summa: 50 EUR;
  • Garantii maksimaalne summa: vastavalt kliendi riskantsuse hinnangule;
  • Garantii minimaalne tähtaeg - 30 päeva.
Rahvusvaheline garantii
  • Otstarve: panga kliendi kohustuste täitmise tagamine väljaspool Eesti Vabariiki asuvate kolmandate isikute ees;
  • Garantii minimaalne summa: 4 000 EUR
  • Garantii maksimaalne summa: vastavalt kliendi riskantsuse hinnangule;
  • Garantii minimaalne tähtaeg - 30 päeva.

PANGAGARANTIIDE PÕHILIIGID:

1. Maksegarantii

Pank tagab müüjale ostu-müügilepingukohase tasumise kauba eest ostja (garantiitaotleja) poolt. Sellist pangagarantii liiki rakendatakse nii ühekordsete tehingute, kui ka pikaajaliste (näiteks, kuuekuuliste) ostu-müügilepingute puhul. Garantiikohase väljamakse teostamise aluseks on müüja kirjalik avaldus, mis tõestaks lepingukohaste kohustuste täitmise müüja poolt ja vastava maksekohustuse mittetäitmise ostja poolt.

Maksegarantii allliigiks on Tolliameti kasuks väljastatav tolligarantii, mis tagab tolli- ja käibemaksude õigeaegset tasumist.

2. Ettemaksugarantii

Käesolevaga tagab pank ostjale kauba eest tehtud ettemakse tagastamise juhul, kui müüja (garantiitaotleja) ei täida kasvõi üldse või kõike lepingulisi kauba tarnimise tingimusi. Ettemaksugarantii väljastatakse enne ettemakse sooritamist, kusjuures garantiileping jõustub alles peale väljamakse tasumist.

 

3. Täitmise garantii

 

Pank tagab kliendi (garantiitaotleja) lepingukohaste kohustuste täitmise, kusjuures kohustused võivad olla tingitud, näiteks, ehitus- või erastamislepingust. Garanteeritavaks summaks võib siis olla lepinguga kehtestatud leppetrahv või muu pangagarantiiga soodustatud isiku poolt nõutud rahasumma.


 

Pank pakub samas ka pakkumise garantiisid.

Vt. Hinnakiri