Kuidas Sinu ettevõte saab keskkonnasõbralikumaks muutuda?

Me usume, et jätkusuutlikkusest peaks saama äriprotsesside lahutamatu osa. Oma äri rohelisemaks ning keskkonnasõbralikumaks muutmine ei pruugi alati väga kulukas ja keeruline olla. Väikesi panustusi kestlikuma tuleviku loomisesse võib teha juba praegu. Vaata üle oma ettevõtte keskkonnamõju ning mõtle, kuidas võiks seda parendada.

Roheline kontor

Eelistage keskkonnasõbralikumatest materjalidest valmistatud mööblit ning energiasäästlikke seadmeid. Vältige ühekordselt kasutatavate nõude kasutamist. Paigaldage liikumisandurid ruumidesse, kus pole vaja pidevat valgustust. Vähendage paberikulu. Paberijäätmeid võib taaskasutusse suunata. Rääkige töötajatele säästliku tarbimise ja keskkonnahoidliku elustiili printsiipidest. Tarnijate valimisel eelistage minimaalse keskkonnamõjuga toodete või teenuste pakkujat.

Ressursside kasutamine

Vaadake üle ressursitõhusust tootmisprotsessides. Jäätmete ja tootmisjääkide kasutamine võib muuta tootmist efektiivsemaks, säästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Jälgige tootmisseadmete tõhususe ja energiasäästlikkuse näitajaid. Aja jooksul võivad nad kahaneda ja võib olla just nüüd on õige aeg tehnikat uuendada.

Taastuvate energiaallikate kasutamine

Päikesepaneelid, soojuspumbad, tuulegeneraatorid on loodussõbralikud ning aitavad vähendada süsiniku jalajälge. Samuti need energiaallikad on pikemas perspektiivis kuluefektiivsed.

Kui Teie ettevõtte rohepööre vajab täiendavat finantseerimist,  aitame leida sobiva lahenduse. TBB pank annab investeerimislaene tuulegeneraatorite ja päikesepaneelide ostmiseks. Pank rahastab ka ettevõtete ja eraisikute investeeringuid, mille eesmärk on vähendada energiakulusid ja luua soodsad tingimused taastuvate energiaallikate kasutamiseks.


Investeerimislaen


Seadmete liising