Teavitame, et alates 15.03.2021 muutuvad AS-i TBB Pank üldtingimused.

Üldtingimustes oleme muutnud äriklientide üldtingimuste, tootetingimuste ja hinnakirja etteteavitamise tähtaega. Edaspidi teavitab Pank ärikliente Üldtingimuste, Tootetingimuste ja Hinnakirja muudatustest nende muudatuste/uute redaktsioonide eelneva väljapanekuga Panga teenindussaalides ja Panga interneti kodulehel vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumise tähtpäeva.

Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole vaja Teil täiendavalt midagi teha. Muudatustega mittenõustumisel on Teil võimalus pangaga sõlmitud leping(ud) hiljemalt 14. märts 2021 lõpetada. Kui Te ei teata lepingu(te) lõpetamise soovist, loeme, et olete muudatustega nõustunud ja alates 15. märts 2021 kehtivad Teiega sõlmitud lepingu(te)le uued üldtingimused.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil helpdesk@tbb.ee või helistades meie infotelefonil +372 66 88 066.

15.03.2021 uuenevate üldtingimustega on võimalik tutvuda siin.

TBB pank