Äriplaani struktuur

1.
Äriplaani lühiülevaade
2.
Ettevõtte kirjeldus:
2.1.
Põhiandmed
2.2.
Majandustegevus praegusel ajal ja minevikus
2.3.
Jooksev finantsseisund, selle muutused
3.
Juhtkond ja ettevõtte personal
4.
Projekti kirjeldus
4.1.
Äriidee
4.2.
Projekti kirjeldus:
4.2.1. Tehnoloogilise protsessi lühikirjeldus
4.2.2. Seadmed
4.2.3. Tooraine ja selle hankimine
4.3.
Tootmisruumid
4.4.
Täiendav tööjõuvajadus, tööjõu väljaõpetamine jne.
5.
Tooted (teenused)
5.1.
Toodete (teenuste) kirjeldus
5.2.
Toote (teenuse) hind, konkurentsieelis
6.
Müük
6.1.
Müügituru kirjeldus (potentsiaalsed tarbijad, turu suurus, nõudmise ja pakkumise vahekord jne.)
6.2.
Põhikonkurendid, nende turuosakaal
6.3.
Käesoleva projekti prognoositav mõju ettevõtte turupositsioonile (turuosa kasv jne.)
6.4.
Vajalikud sertifikaadid
6.5.
Müügi eellepingute olemasolu
7.
Projekti rahastamine
7.1.
Projekti maksumus
7.2.
Rahastamisvajadus ja kavandatavad allikad
7.3.
Ajaintervall rahastamise alguse ja projekti lõpu vahel
8.
Finantsprognoosid
8.1.
Rahavoogude prognoos (esimeseks aastaks igakuuline, teiseks aastaks kvartali kohta, järgnevateks aastateks aasta kohta)
8.2.
Kasumi prognoos (kaheks esimeseks aastaks kvartali kohta, järgnevateks aastateks aasta kohta)
8.3.
Bilansi prognoosid
9.
Laenu tagatis
10.
Äriprojekti riskid