Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 artikli 5r alusel peavad need Euroopa Liidus asutatud juriidilised isikud, kelle omandiõigusest üle 40% kuulub otse või kaudselt Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, Venemaa kodanikule või Venemaal elavale füüsilisele isikule, teatama Rahapesu Andmebüroole kahe nädala jooksul pärast iga kvartali lõppu igast 100 000 eurot ületavast rahaliste vahendite ülekandest väljapoole Euroopa Liitu, mille nad tegid tolle kvartali jooksul otse või kaudselt ühe või mitme tehinguga.

Aruanne 2024. aasta I kvartali kohta tuleb Rahapesu Andmebüroole (RAB) esitada hiljemalt 31. mail 2024.

Täpsema info aruannete esitamise, tähtaegade ning teabe esitamise vormi täitmise kohta leiab RAB veebilehel toodud viidetest.

TBB pank