Teavitame, et alates 27.03.2023 juriidilistele isikutele ja 27.04.2023 eraisikutele muutuvad AS-i TBB pank Üldtingimused, ning alates 27.04.2023 muutuvad Maksetingimused.

Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole vaja Teil täiendavalt midagi teha. Muudatustega mittenõustumisel on Teil võimalus pangaga sõlmitud leping lõpetada hiljemalt Üldtingimuste ja Maksetingimuste kehtestamise eelneval päeval. Kui Te ei teavita panka lepingu lõpetamise soovist, siis loeme, et olete muudatustega nõustunud ja alates 27.03.2023 (juriidilistele isikutele) ja 27.04.2023 (eraisikutele) kehtivad sõlmitud lepingu(te)le uued Üldtingimused ja alates 27.04.2023 kehtivad uued Maksetingimused.

Uute Üldtingimustega ja Maksetingimustega on võimalik tutvuda siin.

Muudetud on:

Üldtingimuste  peatükid 17 ARVELDUSKONTOLEPINGU LÕPPEMINE JA KORRALINE LÕPETAMINE NING KONTO SULGEMINE ja 20 LEPINGU ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE

Maksetingimuste peatüki 4 TÄHTAJAD punkt 4.2.3 SEPA ajatabel, peatüki 5 TASUD punktid 5.1.5 ja 5.1.6, peatüki 7 MAKSEKORRALDUSE TAGASIVÕTMINE KLIENDI POOLT, MAKSEKORRALDUSE TEOSTAMISE TAGASILÜKKAMINE PANGA POOLT punktid 7.1 -7.5.

Lisateabe saamiseks palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil helpdesk@tbb.ee või helistage meie infotelefonil +372 66 88 066 tööpäeviti 9.00-17.00.

TBB Pank