Tähtajaline hoius

Pane oma vaba raha tähtajalisele hoiusele lisa teenima!
Tähtajaline hoius on kõige lihtsam ja tuntuim rahapaigutamise viis.

✓Hoius koos intressidega kantakse hoiustaja arvelduskontole hoiustamistähtaja lõpus või kliendile võimaldatakse teenitud intresside igakuine väljmaks tähtajalise hoiuse lepingu kehtivusaja jooksul.

✓Tähtajalisele hoiusele saab paigutada nii eurodes kui ka välisvaluutas.

✓64 000 EUR või selle ekvivalenti valuutas ületava hoiuse korral kehtestatakse panga nõusolekul standardsest kõrgem aastaintressi määr.

✓Minimaalse hoiustatava summa suuruse ja aastaintressi määra kehtestab pank. Minimaalne hoiutähtaeg on 1 kuu, maksimaalne – 3 aastat (36 kuud).

✓Intresside arvutamisel lähtub pank tähtajalise hoiuse sissemaksepäevast. Sissemakse võib teha sularahas või ülekandega. Intresside arvutamisel lähtutakse valuuta liigist, summa suurusest ja hoiustamisperioodi pikkusest.

✓Pank pakub võimalust hoiutähtaega automaatselt pikendada. Sel juhul pikeneb tähtaeg hoiustatavale summale koos intressidega sama perioodi võrra antud momendil pangas kehtivate intressimäärade ja tingimuste alusel.

✓Tähtajalise hoiuse lepingut saab sõlmida kõikides TBB panga kontorites ning Internetipangas.

Hoiuste intressimäärad, % aastas

Tähtajaline hoius

Valuuta Kuu Min. summa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24 36
EUR 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30 0.30 0.35 0.50 0.60 0.75 200
Personaalpanganduse intressimäärad
EUR 0.10 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.35 0.40 0.40 0.50 0.80 0.90 1.00 200

Säästuhoius

Valuuta Kuu Min. summa
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24 36
EUR 0.30 0.30 0.35 0.60 0.60 0.65 0.80 0.90 0.90 1.00 1.30 1.50 1.70 200

Tähtajaline hoius “PLUSS ÜKS”

Valuuta Kuu Min. summa
6 9 12 18 24 36
EUR 1.15 1.25 1.35 1.50 1.60 1.75 200

Rahaliste vahendite paigutamiseks on tingimata vaja omada pangas arvelduskontot ja sõlmida panga poolt kehtestatud vormikohane tähtajalise hoiuse leping.

Tähtajalisele hoiusele ei saa teha täiendavaid sissemakseid.

Intresside arvutamisel võetakse aluseks 365-kalendripäevane aasta.

Tähtajalise hoiuse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, esitab hoiustaja vähemalt 30 kalendripäeva enne lepingu katkestamise kuupäeva pangale vastava avalduse: paberkandjal kirjalikult või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt.

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kannab pank hoiusumma hoiustaja arvelduskontole. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei maksa pank kliendile jooksva hoiuperioodi eest intressi. Kliendile väljamakstud intressisumma arvestab pank maha hoiusummast.

Vastavalt Tagatisfondi seadusele on Klientide arveldus- ja hoiusekontodel olev raha (edaspidi Hoius) on tagatud Tagatisfondi poolt. Hoiused hüvitatakse t tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast Panga moratooriumi, tegevusloa kehtetuks tunnistamise või pankrotimenetluse algatamise korral summas, mis ei ületa 100 000 eurot iga kliendi kohta ühes krediidiasutuses. Lisaks hüvitatakse täiendavalt Kliendi elamukinnisvara võõrandamisest saadud vahendid kuni 70 000 euro ulatuses kuue kuu jooksul elamukinnisvara võõrandamise päevast arvates. Täpsemalt lugege siit.

*Hoiustaja teabeleht

Tulumaksuseaduse muudatused

Informeerime Teid, et alates 1.01.2018.a. jõustuvad Tulumaksuseaduse muudatused, mille kohaselt tulumaksuga (20%) maksustatakse muu hulgas residendist füüsilise isiku hoiuselt saadud intress. Tulumaksu kinnipidamise kohustus lasub Pangal. See tähendab, et alates 1.01.2018.a. Pank deklareerib Maksu- ja Tolliametile ning peab kinni Teie hoiuselt saadud intressilt tulumaksu intressi summa laekumisel Teie arvelduskontole.

Seaduse muudatustega saate tutvuda siin