JURIIDILISE ISIKU KREDITEERIMISE JA GARANTEERIMISE TINGIMUSED

1. Laene ning garantiisid võivad taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides registreeritud juriidilised isikud.

2. Nõuded laenu-/garantiitaotlejale:
2.1. Arvelduskonto omamine Tallinna Äripangas vähemalt viimase kuue kuu jooksul.
2.2. Eeliseks on aktiivne Tallinna Äripanga teenuste kasutamine viimase kuue kuu jooksul.
2.3. Viimase kolme kuu igakuine laekumine laenutaotleja kontole Tallinna Äripangas peab olema vähemalt sama suur, kui taotletava laenu igakuine tagasimakse koos intressiga.

3. Laenu saamise eelduseks on tagatise olemasolu, mis asub laenutaotleja või kolmanda isiku omanduses. Tagatise hinnanguline väärtus, mille kehtestab panga poolt tunnustatud ekspert, peab olema suurem, kui taotletava laenu summa. Tagatisena tunnistab pank järgmist vara:
  • tähtajaline hoius Tallinna Äripangas
  • kolmanda isiku käendus või garantii
  • hüpoteek
  • muu kinnisvara pant
  • käsipant
  • vallasvara pant
  • väärtpaberite pant
  • kontolaekumised
4. Intressi arvestamisel lahtutakse 360 paevasest aastast

Täendava teabe saamiseks võtke ühendust laenuhalduriga.