Muudatused valuutavahetuse kokkuleppekursi saamisel juriidiliste isikute jaoks alates 13.03.2017.

12.01.2017
Alates 13.03.2017 moodustab juriidiliste isikute valuutavahetustehingute kokkuleppekursi miinimumsumma 50 000 eurot.