Аlates 22.04.2016 kehtestatakse Euroopa Liidu Mitteresidentidest klientidele igakuine ameerika dollarites (USD) väljuvate maksete piirang.

22.04.2016

Lugupeetud klient,


teatame, et alates 22.04.2016 kehtestakse Euroopa Liidu mitteresidendist klientidele* fikseeritud kuulimiit väljuvatele maksetele USA dollarites 350 000.-USD suuruses.


*ettevõtted, mis on registreeritud madala maksumääraga territooriumil