Juhime makseid teostavate klientide tähelepanu

10.02.2016

Lugupeetud kliendid,


Käesoleval ajal on Commerzbank AG, Frankfurdis otsustanud juurutada uued äristrateegia põhimõtted. Seoses sellega ei ole välistatud maksete tagastamised juhul, kui vahendajapangana või korrespondentpangana on Teie maksekorralduses näidatud Commerzbank.

Seetõttu soovitame omalt poolt väljaminevate maksete vormistamisel, mitte kasutada vahendaja- või korrespondentpangana Commerzbank AG rekvisiite.

Oleme valmis Teid konsulteerima alternatiivsete maksete marsruudi valiku tegemisel, et tagada takistusteta maksed.