Tallinna Äripank koostöös sihtasutusega KredEx pakub alustavatele ettevõtetele stardilaenu.

19.02.2014

Stardilaen


  • Stardilaen, mida väljastatakse koostöös sihtasutusega KredEx, sobib alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Stardilaen aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu.
  • Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi. Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks sõltuvalt laenu suurusest 30-50% laenusummast.
  • Laenu eesmärk: investeeringute ja/või käibevahendite rahastamine.
  • Laenusumma: 2 000-64 000 eurot, millest käibevahenditeks võib kasutada kuni 32 000 eurot.
    Laenu maksimaalne tähtaeg: 60 kuud.

Stardilaenu saamiseks on kaks võimalust


Stardilaenu taotlev ettevõtja peab vastama järgmistele nõuetele


Tingimused laenule ja tagatistele

 


Stardilaenu taotlemine:


1. Taotluse esitamine panka.

2. Positiivse otsuse korral esitab pank finantseerimiseks/käendamiseks vajalikud dokumendid KredExile.

3. Pangast saadud informatsiooni põhjal teeb KredEx otsuse. Vajadusel küsitakse lisainfot ettevõtjalt.

4. KredExi positiivse otsuse alusel vormistab pank dokumendid ja väljastab laenu.


Lisaks panga poolt nõutavatele laenu taotlemiseks vajalikele dokumentidele tuleb esitada:


1. Finantsprognoosid järgnevaks 3 aastaks

2. Ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused

3. Ülevaade olemasolevatest kohustustest


Panga poolt nõutavate dokumentide loetelu saab vaadata siit.