Teavitame, et alates 30.06.2024 (juriidilistele isikutele) ja 30.07.2024 (eraisikutele) muutuvad AS-i TBB pank Üldtingimused ja Hoiuse lepingu tingimused.

Üldtingimused:

  • Peatükkides 1, 6, 16, 20 numeratsiooni on muudetud.
  • Lisatakse juurde punktid 1.5, 6.3.1, 6.5, 16.5.1, 20.2.2,
  • Täiendatakse punkti 20.2.1.

Hoiuse lepingu tingimused:

  • Peatükis 1 numeratsioon on muudetud.
  • Peatüki MUUD TINGIMUSED numeratsiooni on muudetud.
  • Lisatakse juurde punkt 1.2.
  • Välja on võetud peatükk 6 KOGUMISHOIUSE ERITINGIMUSED p.6.1 ja punkt 6.2.

Uute Üldtingimustega on võimalik tutvuda siin.

Uute Hoiuse lepingu tingimustega on võimalik tutvuda siin.

Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole vaja Teil täiendavalt midagi teha. Muudatustega mittenõustumisel on Teil võimalus pangaga sõlmitud leping lõpetada hiljemalt Üldtingimuste ja Hoiuse lepingu tingimuste kehtestamise eelneval päeval. Kui Te ei teavita panka lepingu lõpetamise soovist, siis loeme, et olete muudatustega nõustunud ja alates 30.06.2024 (juriidilistele isikutele) ja 30.07.2024 (eraisikutele) kehtib sõlmitud lepingu(te)le uued Üldtingimused ja Hoiuse lepingu tingimused.

Lisateabe saamiseks palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil helpdesk@tbb.ee või helistage meie infotelefonil +372 66 88 066 tööpäeviti 9.00-17.00.

TBB pank