Anname teada, et alates 11. detsembrist 2023 muutuvad personaalpanganduse kliendi staatuse omistamise tingimused.

Personaalpanganduse kliendiks saab eraisikust klient-resident alates 18.a., kelle arvelduskontol on viimase kolme kuu jooksul laekunud püsisissetulekud: töötasu, pension, stipendium, autoritasu või muud maksustatud rahalised tulud (min. 500 EUR); või kes hoiustab aastaarvestuses vähemalt 20 000 EUR (või ekvivalent valuutas). Personaalpanganduse kliendi soodustused määratakse kliendi avalduse alusel.

TBB pank