Lugupeetud kliendid,

Venemaa keskpank  kehtestas ajutise keelu Venemaa Föderatsiooni pankadele ajavahemikuks 01. märts kuni 31. märts 2022 teha Venemaalt rahaülekandeid mitteresidentidele, ettevõtetele või eraisikutele riikidest, kes on teatanud liitumisest sanktsioonidega VF vastu.

Sellega seoses soovitab TBB pank tungivalt klientidel mitte kasutada TBB korrespondentkontosid Sberbank-is  (BIC: SABRRUMM) Venemaa mitteresidentidest klientide kasuks maksete saamisel.

TBB pank