Lugupeetud kliendid!

Seoses teravnenud rahvusvahelise olukorraga ning Venemaa Föderatsiooni juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes kehtestatud täiendavate sanktsioonidega, võib maksete teostamisel esineda tõrkeid: näiteks  ei saa sooritada makseid teatud isikutele, piirkondadesse või teatud tooterühmade osas või esineb viivitusi nende maksete teostamisel.

Palume Teil suhtuda mõistvalt kujunenud olukorda.

TBB pank