Hea klient!

AS TBB Pank uuendab erakliendi hinnakirja, muudatused jõustuvad 22.04.2021.

Hinnakirja muudatused on seotud arvelduslaenu tootega, millega seoses lisanduvad järgmised teenustasud:

  • Arvelduskrediidi lepingu sõlmimine
  • Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
  • Lepingu tähtaja pikendamine
  • Lepingu tingimuste muutmine
  • Viivis
  • Leppetrahv laenulepingu tingimuste mittetäitmise eest

Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole vaja Teil täiendavalt midagi teha. Muudatustega mittenõustumisel on Teil võimalus pangaga sõlmitud leping hiljemalt 22. aprillil 2021 lõpetada. Kui Te ei teata lepingu lõpetamise soovist, loeme, et olete muudatustega nõustunud ja alates 22. aprillist 2021 kehtib Teiega sõlmitud lepingu(te)le uus hinnakiri.

Lisateabe saamiseks saate võtta meiega ühendust e-posti aadressil helpdesk@tbb.ee või helistades meie infotelefonil +372 66 88 066.

22.04.2021 uueneva hinnakirjaga on võimalik tutvuda siin.

TBB pank