ERAISIKULE LAENUANDMISE TINGIMUSED

1. Laenutooteid võivad taotleda vähemalt 18-aastased isikud, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad pikaajalist elamisluba või alalist elamisõigust.


2. Nõuded laenutaotlejale:


2.1. korrapärane ja kontrollitav netosissetulek on vähemalt 280 EUR kuus.


2.2. eeliseks on korrapärane sissetulekute laekumine Tallinna Äripanga arvelduskontole viimase kolme kuu jooksul.


3. Laenu saamise eelduseks on nõuetekohase tagatise olemasolu, näiteks laenutaotleja või kolmanda isiku omandis oleva vara tagatis või kolmanda isiku käendus või garantii. Tagatise väärtus vastavalt panga poolt tunnustatud eksperdi hinnangule peab olema suurem, kui taotletava laenu summa. Tagatisena aktsepteerib pank järgmist:


• tähtajaline hoius Tallinna Äripangas


• kolmanda isiku käendus või garantii


• hüpoteek


• käsipant


• registerpant


• väärtpaberite pant


• sissetulekute laekumine kontoleTallinna Äripangas


4. Intressi arvestamisel lähtutakse 360 päevasest aastast.


Täendava teabe saamiseks võtke ühendust laenuhalduriga.