Eraisiku liisingutaotlus

Liisingu tüüp *
Tingimused 
Liisingu liikKapitalirent
Esimene sissemakse (% või summa) * 
Liisingu periood (kuud) * 
Jääkväärtus 
Liisingu makse kuupäev 
Soovitav tagasimakse graafik
Intressimäär
Maksepuhkus 
  
Taotleja andmed 
Ees- ja perekonnanimi * 
Isikukood või sünniaasta * 
Elukoha aadress * 
Postiaadress * 
Telefon * 
Mobiil 
E-post * 
Perekonnaseis 
Haridus 
Ülalpeetavate arv 
  
Tööandja andmed 
Töökoht * 
Tööandja registrikood 
Amet 
Staaž 
Kuupalk (neto) * 
Muu sissetulek (neto) 
Otsese juhi nimi 
Telefon 
  
Kaastaotleja või abikaasa andmed 
Ees- ja perekonnanimi 
Isikukood 
Aadress 
Telefon 
Mobiil 
E-post 
Töökoht 
Tööandja registrikood 
Amet 
Staaž 
Kuu sissetulek (neto) 
Muu sissetulek (neto) 
Otsese juhi nimi 
Telefon 
  
Tulud 
Taotleja kuu netosissetulek * 
Kaastaotleja kuusissetulek (neto) 
Tulude summa * 
  
Kulud  
Eluasemekulud 
Toidukulud 
Auto 
Kulud ülalpeetavale 
Telefon 
Riietus 
Meelelahutus 
Laenude tagasimaksed + kindlustuskulud (kuus) 
Muud kulud 
Kokku kulud * 
  
Varad 
Vara liik 
Turuväärtus 
Kaastaotleja (või abikaasa) vara liik 
Turuväärtus 
  
Vara liik
Turuväärtus 
Kaastaotleja (või abikaasa) vara liik
Turuväärtus 
  
Vara liik 
Turuväärtus 
Kaastaotleja (või abikaasa) vara liik 
Turuväärtus 
  
Kehtivad võlakohustused 
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
  
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
  
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
  
Olemasolevad krediitkaardid 
Kaardi väljastaja 
Kaardi tüüp 
Kaardilimiit 
  
Kaardi väljastaja 
Kaardi tüüp 
Kaardilimiit 
  
Kaardi väljastaja 
Kaardi tüüp 
Kaardilimiit 
  
Kaastaotleja (või abikaasa) olemasolevad kohustused 
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
  
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
  
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
  
Kaastaotleja (või abikaasa) olemasolevad krediitkaardid 
Kaardi väljastaja 
Kaardi tüüp 
Kaardilimiit 
  
Liisingu objekt 
Objekti kirjeldus * 
Maksumus käibemaksuga * 
Valmistamise aasta 
  
Müüja andmed 
Nimi / Ärinimi 
Registrikood / Isikukood 
Aadress 
Telefon 
E-post 
Kontaktisik 
  
Täiendav informatsioon
  

 

 

 Upload files max 5 files
 (doc, docx, ddoc, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, gif)


 

 

Käesoleva taotluse esitamisega tõendan, et kõik selles taotluses esitatud andmed on õiged ja panga nõudel dokumentaalselt tõestatavad.

Kinnitan, et olen tutvunud Panga Üldtingimustega ja Kliendiandmete töötlemise korraga, millised on kättesaadavad Panga kodulehel www.tbb.ee ning seeläbi olen teadlik oma õigustest seoses andmete töötlemisega ja kolmandatele isikutele edastamisega.

Annan nõusoleku Panga informatsiooni, sh pangatoodete kohta, edastamiseks minu poolt esitatud kontaktandmetele.