Hoius Pluss Üks

Aastaintress 1% kõrgem, kui tähtajalise deposiidi kehtivad intressi määrad!

Tähtajaline soodushoius “Pluss üks” on eraisikuhoius, mis on mõeldud eakatele (55- aastased ja vanemad) ning noortele vanuses kuni 25 aastat.
✓ Hoius koos intressidega kantakse hoiustaja arvelduskontole hoiustamistähtaja lõpus või kliendile võimaldatakse ka tähtajaliselt hoiuselt teenitud intresside igakuine väljmaks tähtajalise hoiuse lepingu kehtivusaja jooksul
Tähtajalist hoiust “Pluss üks” saab vormistada eurodes ning tähtaeg on 12, 18, 24 ja 36 kuud
 Intresside arvutamisel lähtutakse summa suurusest ja hoiutähtaja pikkusest. Intresside arvutamisel võetakse aluseks 365-kalendripäevane aasta ja hoiusumma hoiustamise tegelikust päevade arvust

 Tähtajalise hoiuse “Pluss üks” lepingut saab sõlmida kõikides TBB panga kontorites ning internetipangas

Hoiuste intressimäärad, % aastas

Tähtajaline hoius

Valuuta Kuu Min. summa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24 36
EUR 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.30 0.30 0.35 0.50 0.60 0.75 200
Personaalpanganduse intressimäärad
EUR 0.10 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.35 0.40 0.40 0.50 0.80 0.90 1.00 200

Säästuhoius

Valuuta Kuu Min. summa
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24 36
EUR 0.30 0.30 0.35 0.60 0.60 0.65 0.80 0.90 0.90 1.00 1.30 1.50 1.70 200

Tähtajaline hoius “PLUSS ÜKS”

Valuuta Kuu Min. summa
6 9 12 18 24 36
EUR 1.15 1.25 1.35 1.50 1.60 1.75 200

Rahaliste vahendite paigutamiseks tähtajalisele hoiusele “Pluss üks” on vajalik omada arvelduskontot TBB pangas ja sõlmida panga poolt kehtestatud vormikohane tähtajalise hoiuse “Pluss üks” leping.

Tähtajalisele hoiusele “Pluss üks” ei saa teha täiendavaid sissemakseid. Kehtestatud hoiusummat ja aastaintresse ei saa hoiuperioodi jooksul muuta.

Minimaalne hoiusumma – 200 EUR.

Hoiustaja ei saa kasutada hoiusummat enne tähtajalise hoiuse “Pluss üks” lepingu tähtaja lõppu.

Tähtajalise hoiuse “Pluss üks” ennetähtaegseks lõpetamiseks, esitab hoiustaja vähemalt 30 kalendripäeva enne lepingu katkestamise kuupäeva pangale vastava avalduse: paberkandjal kirjalikult või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt.

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kannab pank hoiusumma hoiustaja arvelduskontole. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei maksa pank kliendile jooksva hoiuperioodi eest intressi. Kliendile väljamakstud intressisumma arvestab pank maha hoiusummast.

Vastavalt Tagatisfondi seadusele on Klientide arveldus- ja hoiusekontodel olev raha (edaspidi Hoius) on tagatud Tagatisfondi poolt. Hoiused hüvitatakse t tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast Panga moratooriumi, tegevusloa kehtetuks tunnistamise või pankrotimenetluse algatamise korral summas, mis ei ületa 100 000 eurot iga kliendi kohta ühes krediidiasutuses. Lisaks hüvitatakse täiendavalt Kliendi elamukinnisvara võõrandamisest saadud vahendid kuni 70 000 euro ulatuses kuue kuu jooksul elamukinnisvara võõrandamise päevast arvates. Täpsemalt lugege siit.

*Hoiustaja teabeleht

Tulumaksuseaduse muudatused

Informeerime Teid, et alates 1.01.2018.a. jõustuvad Tulumaksuseaduse muudatused, mille kohaselt tulumaksuga (20%) maksustatakse muu hulgas residendist füüsilise isiku hoiuselt saadud intress. Tulumaksu kinnipidamise kohustus lasub Pangal. See tähendab, et alates 1.01.2018.a. Pank deklareerib Maksu- ja Tolliametile ning peab kinni Teie hoiuselt saadud intressilt tulumaksu intressi summa laekumisel Teie arvelduskontole.

Seaduse muudatustega saate tutvuda siin