Personal account

Arvelduskontoga on seotud enamus panga poolt pakutavad teenused, nagu arveldused, sularahatehingud, pangakaardid, hoiused ning interneti- ja mobiilipank.

Arvelduskonto võimaldab:

Sooritada nii siseriiklikke kui ka välismakseid

Avada väärtpaberikonto

Teha sissemakseid nii sularahas kui ka pangaülekandega

Teostada operatsioone Euroopa pankade tšekkidega

Hoiustada eurosid või välisvaluutat

Sõlmida püsimaksekorralduse lepinguid

Sooritada akreditiiv- ja inkassoarveldusi

Taotleda krediiti

 • Eesti kodaniku pass
 • Eesti Vabariigi välismaalase pass, milles on kehtiv elamisluba
 • Diplomaatiline pass
 • Eesti kodaniku isikut tõendav dokument (ID-kaart)
 • Meremehe teenistusraamat
 • Sünnitunnistus koos seadusjärgse esindaja isikuttõendava dokumendiga
 • Elamisloakaart

Mitteresidentidele avatakse arvelduskonto järgmiste kehtivate fotoga dokumentide alusel:

 • kodakondsusjärgse riigi pass, millesse on kantud Eesti viisa või elamisluba. Nõue ei kehti nende riikide kodanike suhtes, kellega Eesti Vabariik on sõlminud lepingu viisavaba liikumise kohta või kelle suhtes EV on ühepoolselt viisanõudest loobunud.
 • välisriigis väljaantud reisidokument

Vajalikud dokumendid:

 • lapse sünnitunnistus, lisaks pass või ID-kaart
 • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument

Alates 7 eluaastast saab laps lapsevanema nõusolekul kontol lihtsamaid tehinguid teostada. Kui laps saab 18-aastaseks, läheb talle üle konto käsutamisõigus.

Noortele (vanuses kuni 25 aastat) pakub Pank järgmisi soodustusi:

 • arvelduskonto avamine ja haldamine tasuta
 • tavalisest kõrgema intressimääraga hoiuse „Pluss Üks“ avamise võimalus
 • tasuta SEPA maksed internetipanga kaudu (klientidele vanuses 18-25 aastat)*
 • soodustasu SEPA maksete teostamisel pangakontoris
 • deebetkaardid Master Card ja Maestro/Cirrus ilma igakuise hooldustasuta
 • sularaha väljavõtt Eesti pangaautomaatidest deebetkaartidega Master Card ja Maestro/Cirrus on 2 korda kuus tasuta (klientidele vanuses 7-17 aastat)
 • tasuta teabe saamine konto kohta pangaautomaadist (saldo ja viimased tehingud)*
 • soodustasu SMS-teadete saatmisel kaarditehingute kohta*
 • krediitkaardi vormistamise võimalus soodustingimustel
 • hoiulaeka üürimine 50% allahindlusega*

Eraisikutele alates 55 eluaastast pakub Pank järgmisi soodustusi:

 • arvelduskonto avamine ja haldamine tasuta
 • tavalisest kõrgema intressimääraga hoiuse „Pluss Üks“ avamise võimalus
 • tasuta SEPA maksed internetipanga kaudu*
 • soodustasu SEPA maksete teostamisel pangakontoris
 • deebetkaardid Debit Master Card ja Maestro ilma igakuise hooldustasuta
 • sularaha väljavõtt Eesti pangaautomaatidest deebetkaartidega Debit Master Card, Maestro ja kaardiga Deebet Pluss on 2 korda kuus tasuta
 • tasuta teabe saamine konto kohta pangaautomaadist (saldo ja viimased tehingud)*
 • soodustasu SMS-teadete saatmisel kaarditehingute kohta*
 • krediitkaardi vormistamise võimalus soodustingimustel
 • hoiulaeka üürimine 50% allahindlusega*

Personaalpangandus

Personaalpanganduse klientidele kehtivad alljärgnevad soodustused:

 täiendav intressimäär tähtajalistele hoiustele eurodes *

 tasuta SEPA maksed internetipanga kaudu

 deebetkaart Debit MasterCard ilma igakuise hooldustasuta ja kreeditkaart MasterCard hooldustasu soodustused

 võimalus vormistada kreeditkaart tagatishoiusega 1:1

 sularaha väljavõtt Eesti pangaautomaatidest deebetkaardiga Debit MasterCard on 2 korda kuus tasuta

 tasuta teabe saamine konto kohta pangaautomaadist (saldo ja viimased tehingud)

 hoiulaeka üürimine -50% tavahinnast vastavalt Hinnakirjale

 soodustasu SMS-teadete saatmisel kaarditehingute kohta

Personaalpanganduse teenus on mõeldud eraisikust klientidele-residendile alates 18.a., kelle arveldusarvele on viimase kolme kuu jooksul laekunud püsisissetulekud: töötasu, pension, stipendium, autoritasu või muud rahalised tulud ( min. 300 EUR ); või eraklientidele, kes hoiustavad aastaarvestuses vähemalt 20 000 EUR (või ekvivalent valuutas)

_____________

*Ei laiene intressimääradele, mis on kehtestatud Panga reklaamikampaaniateks

Alandamatu kontojääk on kliendi (eraisik või juriidiline isik mitteresident) arvelduskontol reserveeritud vahendid minimaalselt kahe aasta kontohooldustasu ulatuses.Vahendite reserveerimine toimub arvelduskonto avamisel.

Viimasel pangapäeval teostatakse aasta kontohooldustasu automaatne mahakandmine kliendi arvelduskontolt vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Kui kliendi arvelduskontol on piisavalt raha aasta kontohooldustasu tasumiseks, jääb alandamatu jääk muutmatuks ja kontohooldustasu kantakse maha tema arvelduskontolt.

Kui kliendi arvelduskontol ei ole piisavalt vabu vahendeid aasta kontohooldustasu tasumiseks, kantakse kontohooldustasu maha alandamatu jäägilt.

Kui klient otsustab sulgeda arvelduskonto aasta kestel, siis:

 Kui kliendi arvelduskontol on vabad rahalised vahendid peale alandamatu jäägi, kantakse aasta kontohooldustasu kliendi kontolt maha vabade rahaliste vahendite arvelt vastavalt faktiliselt töötatud kuude arvule. Alandamatu jääk vabastatakse reserveeringust.

 Kui kliendi arvelduskontol puuduvad vabad rahalised vahendid peale alandamatu jäägi, kantakse aasta kontohooldustasu kliendi kontolt maha alandamatu jäägi arvelt vastavalt faktiliselt töötatud kuude arvule. Alles jäänud summa kuulub kliendile tagastamisele täies ulatuses.

SMS teavitamine arvelduskontole sissetulevatest maksetest

SMS teavitamine arvelduskontole sissetulevatest maksetest  Panga teenus, mis annab Kliendile võimaluse, ilma internetipanga sisselogimist või ATM-i kasutamata, saada Pangalt mobiiltelefonile SMS`ina informatsiooni sissetulevatest maksetest.

Liitumiseks on vaja sõlmida teenuse kasutamise leping panga kontoris.

Kliendil on õigus iseseisvalt määrata arvelduskonto mille kohta saadetakse SMS ja miinimumsumma, millest SMS-id saadetakse.

Tasu kuu aja jooksul saadetud sms-teavitamiste eest summeerutakse ning võetakse Teie arvelduskontolt maha automaatselt kalendrikuu viimasel kalendripäeval.

Mobiiltelefoni numbri vahetusel peab Klient lõpetama lepingu oma vana numbri baasil ja sõlmima teise lepingu uue mobiiltelefoni numbri baasil.

Kliendiandmete uuendamine

Palume Klientidel oma andmeid uuendada seoses maksualase teabevahetusega

Kui Te olete maksukohustuslane (füüsilise või juriidilise isikuna) mujal riigis kui Eesti, palume täita kliendiandmete ankeet, kuhu tuleb lisada kõik maksuresidentsuse riigid ja vastavad maksukohustuslase registreerimise numbrid.

Eraisikust kontoomaniku ankeet

Juriidilisest isikust kontoomaniku ja tegevusest kasusaaja ankeet

Kliendiandmete uuendamiseks on järgmised võimalused:

✓ Täidetud kliendiandmete ankeedi saatmine pangale e-posti teel või posti teel (elektrooniliselt täidetud ankeet tuleb allkirjastada ja saata aadressile helpdesk@tbb.ee)
 Kliendiandmete uuendamine internetipangas

 Kliendiandmete uuendamine pangakontoris

Lisainfo klienditoe telefonil +372 66 88 066

Juhime tähelepanu, kui klient ei uuenda nõutud infot, on finantsasutusel kohustus avaldada olemasolevad isiku andmed Maksu- ja Tolliametile.

Alates 1 jaanuarist 2016 on Eesti finantsasutustel kohustus küsida klientidelt infot maksuresidentsuse riikide kohta (sh USA), kus nad on maksukohustuslased ja vastavad maksukohustuslase registreerimise numbrid.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ja CRSi (Common Reporting Standard) nõuetele vastava teabe kogumise ja vahetamise õiguslik alus on Eestis sätestatud Maksualase teabevahetuse seadusega.

CRSi alusel saavad maksujurisdiktsioonid (Eestis Maksu- ja Tolliamet) oma territooriumil asuvatelt finantsinstitutsioonidelt finantsteavet ja vahetavad seda kord aastas teiste maksujurisdiktsioonidega.

Täiendav info veebilehel: http://www.oecd.org/tax/ (CRS) ja www.irs.gov  (FATCA)