KREDIITKAART

Tallinna Äripank pakub oma klientidele kolme liiki rahvusvahelisi krediitkaarte Mastercard.

Eraisikutele pakutakse tavalist krediitkaardi Mastercard Standard ning “kuld kaarti” Mastercard Gold, mis on ettenähtud panga jõukamatele klientidele.
Juriidiliste isikutele pakutakse korporatiivset kaarti Mastercard Business, millega võib varustada näiteks firma töötajaid, kellel pidevalt tuleb kanda majandus-või esindus kulutusi.
 


 
Krediitkaart võimaldab Teile kuu jooksul määratud krediidi limiidi piires sooritada oste, kasutada teenuseid ning võtta välja sularaha sularahaautomaadist. Kasutatud krediidi eest tasumine toimub vastava võlgnevuse automaatse kinnipidamise teel Teie arvelduskontolt järgmisel kuul, panga poolt määratud kuupäevaks. Makse kuupäev ja vastav summa näidatakse tehingute väljavõttes, mida pank esitab igakuu alguses.

 

Krediitkaardi valdjal on võimalik ennetähtaegselt tagasi maksta krediitkaardi kasutatud limiidi kas täies ulatuses või osaliselt igal hetkel kalendrikuu jooksul. Peale kasutatud limiidi tagasimaksmist suureneb krediitkaardi vaba jääk tagasimakse summa võrra. Kasutatud limiidi tagasimaksmine toimub arvelduskontol olevate vahendite arvelt eurodes. Krediitkaardi kasutatud limiidi tagasimaksmist saab teostada kas pangakontoris või internetipanga kaudu. Teenus on tasuta.

 

Krediitkaardi kasutaja käsutuses on 19 miljoni kaardi töötlemisterminaali 222 riigis ja territooriumis ning üle 603 tuhande MasterCard logoga varustatud sularahaautomaadi üle maailma, k.a. olemasolev sularahaautomaatide võrk Eestis.

KAARDI VÄLJASTAMISE TINGIMUSED

Krediitkaardi saamise eelduseks on arvelduskonto olemasolu Tallinna Äripangas, positiivne krediidiajalugu, pidev sissetulek või tagatishoiusele kokku lepitud tagatisraha paigutamine.

Krediitkaardi saamiseks tuleb täita vormikohane taotlus, mille saab pangakontorist.

Krediitkaarte väljastatakse kaheks aastaks. Kaardi kehtivusaeg on märgitud kaardi esiküljele.

KREDIIDI LIMIIDID

Krediidi limiidid on ettenähtud iga kaardi liigi kohta. Limiidi suurus sõltub Teie maksuvõimeist ja vajadustest. Pank määrab individuaalselt igale klientidele limiidi suuruse üheks kalendri kuuks.

 
Krediitkaardid
Standard
Business
Gold
Krediidi limiidi alammäär
320 EUR
640 EUR
6 390 EUR
Krediidi limiidi ülemine määr
6 390 EUR
15 980 EUR
15 980 EUR

SULARAHA VÄLJAVÕTMINE SULARAHAAUTOMAADIST

Sularaha saamiseks sularahaautomaadist tuleb Teil jälgides ekraanil ilmuvaid juhiseid sisestada PIN kood, mis on Teie kaardi personaalne identifitseerimisnumber, mille Pank väljastab Teile koos kaardiga. Sularahaautomaat võimaldab Teil saada konto väljavõtet pangakontol olevate vahendite kohta ning saada teavet varem broneeritud summade kohta.

SULARAHATA OPERATSIOONID

Kaubandus ja teenindusettevõtetes kaupade ja teenuste eest sularahata tasumisel broneerib pank kõigepealt tehingu summa ning peab selle tehingu sooritamise õigsuse kinnituse saamisel kinni Teie krediidi limiidist.
Tehingu teostamisel tuleb Teil allkirjastada tšekk, kontrollides seal märgitud andmete õigsust. Teilt võidakse küsida ka isikuttõendavat dokumenti, vältimaks võimalikke pettusi ja võltsimisi, näiteks varastatud või kaotatud kaartidega.
Tasudes kaardiga välismaal, võib tulla ette vajadus sisestada PIN kood, mis on omamoodi täiendav kinnitus, et just Teie olete kaardi kasutaja.

TASU KAARDITEHINGUTE EEST

Sularahata tasumine krediitkaartide abil nii Eestis kui ka välismaal ei too endaga kaasa täiendavaid teenustasusid. Sularaha väljavõtt krediitkaardi abil on nii Eestis kui ka välismaal tasuline teenus. Antud teenuse tasu on toodud Tallinna Äripanga hinnakirjas.
Kaardi abil sooritatud tehingute arvestus esialgne broneerimine ja sellele järgnev vajaliku summa kinnipidamine teostatakse Eurodes (EUR). Välismaal sooritatud tehingute kogusumma arvestatakse ümber eurodesse vastavalt hetkekursile.

MIDA PEAKS MEELES PIDAMA?

  • Pidage oma PIN kood meeles ning hävitage ümbrik, kuhu PIN kood on trükitud.
  • Ärge mingil juhul märkige PIN koodi kaardile ning ärge hoidke PIN koodi koos kaardiga.
  • Teie olete ja peate jääma ainsaks isikuks, kes teab PIN koodi. Mingil juhul ärge usaldage koodi teistele.
  • Kui olete unustanud PIN koodi ning ei ole võimeline seda meelde tuletama, tuleb Teil pöörduda panga poole ja taotleda uue kaardi vormistamist koos uue PIN koodiga.

KAARDI HOIDMISE TINGIMUSED

  • Hoidke kaarti turvalises kohas, kuhu juurdepääs võõrastele isikutele on välistatud. Ärge usaldage kaart teistele.
  • Vältige kaardi kokkupuutumist esemetega, mis genereerivad magnetvälja (teler, audiosüsteem jne), kuna see võib kahjustada kaardi magnetriba omadusi ning muuta kaardi kasutamiskõlbmatuks.

KAARDI KAOTUSE VÕI VARGUSE PUHUL

Kaardi kaotuse või varguse puhul peate sellest koheselt teatama lähimasse pangakontorisse või helistama ööpäevaringsele telefonile (0) 66 88 088. Teatama peate ka kaardi numbri, Teie kontaktandmed ja/või ainult Teile ja pangale teadaolevat informatsiooni, mille alusel Teie kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate isiklikult pöörduma panga poole.