Nõuded

Tingimused laenutaotlejale

kuni 250 töötajaga äriühing, mille äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui kolm aastat arvates ettevõtja poolt pangale laenutaotluse esitamisest

aastakäive kuni 50 mln eurot või bilansimaht kuni 43 mln eurot

ettevõtja omanike ringis on ainult füüsilised isikud ja/või äriühingud äriseadustiku tähenduses

ettevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele

ettevõtjal, selle omanikel ja juhatuse liikmetel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas ning maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustus on nõuetekohaselt täidetud

ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline ning tema äriplaan on teostatav

ettevõtjal, selle omanikel ja juhatuse liikmetel ei ole laenulepingu sõlmimise ajal maksetähtaja ületanud võlgnevusi laenuandja ees

KredExile või pangale ei ole saanud teatavaks, et ettevõtja omanik, juhatuse või nõukogu liige omab kehtivat karistust varavastase või majandusalase süüteo eest

Tingimused laenule

olemasolevate laenude refinantseerimine stardilaenuga ei ole lubatud

laenu tagastamine toimub igakuiste maksetega amortiseeruva graafiku alusel. Laenuperioodi lõppemisel peab laenujääk olema null

maksepuhkus laenu põhiosale on kuni 12 kuud, kuid mitte rohkem kui pool laenuperioodi pikkusest

Laenutaotleja kohustuslik finantsnäitaja

laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) on pärast laenu väljastamist konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,2

Laenutaotleja soovituslikud finantsnäitajad

✓ lühiajaliste kohustuste kattekordaja (current ratio) on vähemalt 1,1

omakapitali osakaal pärast laenu väljastamist on vähemalt 15%

omafinantseeringu osakaal investeerimislaenude puhul on vähemalt 10% projekti maksumusest.

finantskohustused kokku ei ületa 70% laenutaotleja prognoositavast aastakäibest

Stardilaenu ei väljastata järgnevatele tegevustele ja ettevõtjatele

Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus

Relva-, söe- ja tubakatööstus

Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine

Jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine

Kinnisvara arendamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest

Ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse riigiabi

Laenutaotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud firmasid

 

KontaktidKontaktandmed

Klienditugi

E-R 09.00-17.00

Tel.: +372 668 8066
E-mail:

Skype: +372 712 0503

*Väljaspool klienditoe tööaega saab pangakaardi kaotusest teada anda, helistades numbrile +372 668 8088

Tähelepanu! Meie kliendikontor aadressil Vana Viru 7, Tallinn, ajutiselt suletud klienditeeninduseks kuni 31.12.2020

 

Võta meiega ühendust

warning

Olete finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete AS TBB pank, AS TBB liising, AS TBB Invest ja Morgan Trade AS kodulehel. Enne lepingu sõlmimist palume tutvuda meie kodulehel avaldatud finantsteenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida pangatöötajaga, sealhulgas huvipakkuva krediiditoote kulukuse määra küsimustel.
Lehekülje teksti ja graafiliste materjalide kopeerimine ja kasutamine on lubatud ainult õiguste valdajate loal.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Jätkates saidi lehekülgede avamist või valides nupu „OK”, te nõustute küpsiste kasutamisega. Loe veel