Lugupeetud kliendid

Teavitame teid, et  Venemaa Föderatsiooni Sberbank (edaspidi Sberbank) tagastas TBB pangale neile täitmiseks saadetud USA dollarimaksed ilma makseid täitmata.

Sberbank’i selgitusel tuleneb  nimetatud dollarimaksete mittetäitmine Sberbank’i korrespondentpankade siseregulatsioonidest.

Seetõttu tagastab TBB pank kõik dollarimaksed, mida on võimalik täita ainult läbi Sberbank’i, maksjatele ilma neid täitmata, kuni täiendavate asjaolude selgumiseni. Uute asjaolude selgusmisel  informeerib TBB pank teid viivitamatult oma kodulehel.

TBB täidab ilma muudatusteta dollarimakseid saajatele, kes on kantud antud nimekirja.

Samuti täidetakse endiselt dollarimakseid:

VTB BANK (PJSC) TSENTRALNYI BRANCH, MOSCOW, SWIFT VTBRRUM2MS2

BPS-SBERBANK, MINSK, BY, SWIFT BPSBBY2XXXX

TBB pank