Teenuste tariifide muudatused panga hinnakirjas alates 09.11.2018

10.09.2018

Eraisiku suletud arvelduskonto kontojäägi haldustasu - 10 EUR

 

4.11 Tšeki esitamine inkassoks (kogu väärtuses)****

2,0% (min. 7 EUR, maks. 120 EUR ) + välispanga teenustasu
 

****Tšekid võetakse vastu töötlemiseks ainult EUROs ja mis on välja antud Euroopa Liidu panga poolt. Pank jätab endale õiguse keelduda tšeki töötlemisest, mis ei läbi pangatöötajate poolset eelnevat kontrolli. Tšeki vastuvõtmisel reserveeritakse koheselt kliendi kontol fikseeritud summa 120 EUR.