JURIIDILISE ISIKU LIISINGUGA FINANTSEERIMISE TINGIMUSED

1. Liisingut võivad taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides registreeritud juriidilised isikud.

 

2. Arvelduskonto olemasolu Tallinna Äripangas.

 

3. Eeliseks on aktiivne Tallinna Äripanga teenuste kasutamine viimase kuue kuu jooksul.

 

4. Juhul, kui liisingu saamise eelduseks on lisatagatise olemasolu, siis tagatisena tunnistab liisinguandja järgmist vara:
  • liisinguvõtja/kolmanda isiku käendus või garantii
  • tähtajaline hoius Tallinna Äripangas
  • hüpoteek
  • muu kinnisvara pant
  • käsipant
  • vallasvara pant
  • väärtpaberite pant

Täendava teabe saamiseks võtke ühendust liisinguhalduriga.