ERAISIKULE LIISINGUANDMISE TINGIMUSED

1. Liisingut võivad taotleda vähemalt 18. aastased isikud, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad pikaajalist elamisluba või alalist elamisõigust.


2. Nõuded liisingutaotlejale:


2.1. кorrapärane ja kontrollitav netosissetulek on vähemalt 500 EUR kuus.


2.2. еeliseks on korrapärane sissetulekute laekumine Tallinna Äripanga arvelduskontole viimase kolme kuu jooksul.


3. Juhul, kui liisingu saamise eelduseks on lisatagatise olemasolu, siis tagatistena aktsepteerib liisinguandja järgmist vara:


• kolmanda isiku käendus või garantii

• tähtajaline hoius Tallinna Äripangas

• hüpoteek

• käsipant

• registerpant

• väärtpaberite pant


Täendava teabe saamiseks võtke ühendust liisinguhalduriga.