SÄÄSTUHOIUS

Säästuhoius - see on tähtajaline hoius, mis lubab hoiustajal vastavalt tema soovidele ja võimalustele teha täiendavaid sissemakseid nimetatud hoiusele.

 

Rahaliste vahendite paigutamiseks on tingimata vaja omada Tallinna Äripangas arvelduskontot ja sõlmida panga poolt kehtestatud vormikohane säästuhoiuse leping.

 

Esmase sissemakse minimaalne suurus säästuhoiusele on 200 EUR või Tallinna Äripanga poolt kehtestatud välisvaluuta miinimumsumma.

 

64 000 EUR või selle ekvivalenti valuutas ületava hoiuse korral kehtestatakse panga nõusolekul standardsest kõrgem aastaintressi määr.

 

Täiendavaid sissemakse võib teha sularahas või ülekandega. Ühe sissemakse suurus on alates 7 EUR ületavast summast. Sissemaksete arv ei ole piiratud.

 

Raha paigutamise tähtaeg on 3 kuust kuni 3 aastani (36 kuud).

 

Hoiuse intresse arvestatakse lähtudes säästuhoiuse päeva saldost, alates sissemakse esimesest päevast kuni hoiutähtaja lõpuni. Täiendavate sissemaksete aastaintressid arvutatakse säästuhoiuse lepingus fikseeritud määrade alusel.

 

Intresside arvutamisel võetakse aluseks 365-kalendripäevane aasta.

 

Hoiutähtaja lõppemisel kantakse hoiuse summa koos intressidega üle hoiustaja arvelduskontole Tallinna Äripangas.

 

Hoiustaja soovil võimaldatakse talle tähtajaliselt hoiuselt eurodes teenitud intresside igakuine väljamaks tähtajalise hoiuse lepingu kehtivusaja jooksul.

Hoiustaja võib vormistada korralduse hoiutähtaja automaatseks pikendamiseks sama perioodi võrra antud momendil pangas kehtivate intressimäärade ja tingimuste alusel.

 

Säästuhoiuse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks, esitab hoiustaja vähemalt 30 kalendripäeva enne lepingu katkestamise kuupäeva pangale vastava avalduse: paberkandjal kirjalikult või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt.

 

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kannab pank hoiusumma hoiustaja arvelduskontole. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei maksa pank kliendile jooksva hoiuperioodi eest intressi. Kliendile väljamakstud intressisumma arvestab pank maha hoiusummast.

 

Säästuhoiuse lepingut saab sõlmida kõikides Tallinna Äripanga kontorites ning Internetipangas.