Täiendavad nõuded residentidele juriidiliste isikutele

Eesti juriidilised isikud

 

Eesti residendist juriidilisel isikul tuleb konto avamiseks esitada panka järgmised dokumendid:

 

• Äriregistri või Mittetulundusühingute- ja sihtasutuste registri väljavõte või selle notariaalselt tõestatud ärakiri,

 

NB! Pangale esitatav registri väljavõte ei tohi olla vanem kui 15 päeva!

 

• seadusjärgse esindaja isikut tõendav dokument,

 

• notariaalne volikiri, juhul, kui kontot soovib avada isik, kes ei ole firma juhatuse liige.


Kui ettevõtte aktsionärid on juriidilised isikud, kes ei ole Eesti residendid, tuleb esitada registreerimistunnistuse koopia ja aastamaksu tasumise tõend (Certificate of Good Standing).


Stardikonto avamiseks on vaja esitada notariaalselt tõestatud asutamisotsus. Stardikontole saab teha kuni ettevõtte registreerimiseni vaid sissemakseid asutajate/osanike poolt.