PIN-GENERAATORI KASUTAMINE

PIN-generaatori internetipangas kasutusjuhend


Internetipanga kasutaja autentifitseerimine teostatakse pangakaardi ja firma TODOS spetsiaalse seadme (edaspidi PIN-generaator) kaudu. Seade aktiveeritakse pangakaardi sisestamisel PIN-generaatorisse.


 

1.PIN-generaatori kasutamine internetipanka sisenemiseks
  
1.1Sisestada kasutajatunnus ja vajutada nuppu „PIN-generaator“
 

1.2Järgmine aken:
 

1.2.1Sisestada püsiparool
1.2.2Sisestada PIN-generaatorisse pangakaart, mis on mõeldud PIN-generaatoriga töötamiseks.
1.2.3Seadme suhtluskeel määratakse automaatselt pangakaardi vormistamisel kindlaksmääratud seadete abil. Suhtluskeele vahetamiseks vajutada nuppu numbriga 0, ilmub teade: „Language?“. Nupp numbriga "1" –vene keel, nupp numbriga "2" – inglise keel
1.2.4Seadme ekraanile ilmub teade: «Function?»
1.2.5Arvuti ekraanil olev juhend selgitab, millist funktsiooni tuleb valida (vt. rida - "Function:")
1.2.6Seadmel vajutada nõutud funktsioonile vastavat nuppu. Antud juhul vajutada "LOGIN" nuppu.
1.2.7Seadme ekraanile ilmub teade: "Challenge:"
1.2.8Seadme klaviatuuril valida Challenge number, mis sisaldub arvuti ekraanil (antud näitel – 76156), kinnitada valikut, vajutades “ОК“ nuppu
1.2.9Seadme ekraanile ilmub teade: «PIN:»
1.2.10

Seadme klaviatuuril valida pangakaardi PIN-kood, kinnitada valikut, vajutades “ОК“nuppu.

NB! Kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud, Teie pangakaart blokeeritakse

1.2.11Seadme ekraanile ilmub teade vastuse koodiga, mida tuleb arvutis valida "Response code:" reas
1.2.12Internetipangas töötamise jätkamiseks vajutada "Jätkamine" nuppu
  
2.PIN-generaatori kasutamine internetipangas maksete allkirjastamiseks
  
 Juhul, kui internetipanka sisenemiseks on valitud PIN-generaator, kasutatakse seda seadet ka üle 200 EUR maksete allkirjastamiseksPIN-generaatori kasutamise vajadusest teavitab süsteem täiendava aknaga, kuhu tuleb sisestada PIN-generaatori abil arvutatud kood:
 

2.1Sisestada PIN-generaatorisse pangakaart, mis on mõeldud PIN-generaatoriga töötamiseks.
2.2Seadme ekraanile ilmub teade - «Function?»
2.3Arvuti ekraanil olev juhend selgitab, millist funktsiooni tuleb valida (vt. rida "Function:").
2.4Vajutada nõutud funktsioonile vastavat seadme nuppu. Antud juhul vajutada "SIGN".
2.5Seadme ekraanile ilmub teade «Challenge:».
2.6Seadme klaviatuuril valida Challenge number, mis sisaldub arvuti ekraanil (antud näitel – 52650), kinnitada valikut, vajutades “ОК“ nuppu.
2.7Seadme ekraanile ilmub teade – «PIN:».
2.8

Seadme klaviatuuril valida pangakaardi PIN-kood , kinnitada valikut, vajutades “ОК“nuppu.

NB! Kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud, Teie pangakaart blokeeritakse.

2.9Seadme ekraanile ilmub teade vastuse koodiga , mida tuleb arvutis valida "Response code:" reas.
2.10Maksete allkirjastamise protseduuri jätkamiseks vajutada nuppu “Teostada”.
2.11Maksete allkirjastamise protseduur on lõpetatud.