Alandamatu kontojääk

Alandamatu kontojääk on kliendi* arvelduskontol reserveeritud vahendid minimaalselt kahe aasta kontohooldustasu ulatuses.Vahendite reserveerimine toimub arvelduskonto avamisel.


Viimasel pangapäeval teostatakse aasta kontohooldustasu automaatne mahakandmine kliendi arvelduskontolt vastavalt kehtivale hinnakirjale.


Kui kliendi arvelduskontol on piisavalt raha aasta kontohooldustasu tasumiseks, jääb alandamatu jääk muutmatuks ja kontohooldustasu kantakse maha tema arvelduskontolt.


Kui kliendi arvelduskontol ei ole piisavalt vabu vahendeid aasta kontohooldustasu tasumiseks, kantakse kontohooldustasu maha alandamatu jäägilt.


Kui klient otsustab sulgeda arvelduskonto aasta kestel, siis:


  • Kui kliendi arvelduskontol on vabad rahalised vahendid peale alandamatu jäägi, kantakse aasta kontohooldustasu kliendi kontolt maha vabade rahaliste vahendite arvelt vastavalt faktiliselt töötatud kuude arvule. Alandamatu jääk vabastatakse reserveeringust.
  • Kui kliendi arvelduskontol puuduvad vabad rahalised vahendid peale alandamatu jäägi, kantakse aasta kontohooldustasu kliendi kontolt maha alandamatu jäägi arvelt vastavalt faktiliselt töötatud kuude arvule. Alles jäänud summa kuulub kliendile tagastamisele täies ulatuses.

*Eraisik mitteresident