LAENUD JURIIDILISTELE ISIKUTELE

Arvelduslaen

Arvelduslaen on mõeldud kliendi käibekapitali finantseerimiseks

 • Klient saab võimaluse kasutada vajadusel panga rahalisi vahendeid arvelduslaenulepingus kindlaks määratud laenulimiidi ulatuses.
 • Laenulimiidi maksimaalne suurus määratakse lähtuvalt kliendi netokäibest Tallinna Äripangas avatud arvelduskonto kaudu, kliendi finantsseisundist ja pakutavast tagatisest.
 • Arvelduslaenu maksimaalne tähtaeg on 12 kuud.

Käibekapitalilaen

 • Käibekapitalilaen on ette nähtud ajutise käibevahendite puudujäägi korral või käibevahendite suurendamise finantseerimiseks.
 • Laenusumma kantakse üle kliendi arvelduskontole Tallinna Äripangas. Laenu tagasimaksmine toimub graafiku järgi.
 • Laenulimiidi maksimaalset suurust määratakse lähtuvalt kliendi netokäibest Tallinna Äripangas avatud arvelduskonto kaudu, kliendi finantsseisundist ja pakutavast tagatisest.
 • Käibekapitalilaenu maksimaalne tähtaeg on 12 kuud.

Investeerimislaen

 • Investeerimislaen on ette nähtud põhivara soetamiseks, renoveerimiseks või moderniseerimiseks.
 • Pank finantseerib kuni 70% äriplaanis sätestatud investeeringu suurusest.
 • Laenu väljastatakse üksnes äriplaani olemasolul.
 • Investeerimislaenu maksimaalne tähtaeg on 10 aastat.

Stardilaen

• Stardilaen, mida väljastatakse koostöös sihtasutusega KredEx, sobib alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Stardilaen aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu.

• Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi. Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks 25% laenusummast.

• Laenu eesmärk: investeeringute ja/või käibevahendite rahastamine.

• Laenusumma: 2 000-100 000 eurot, millest käibevahenditeks võib kasutada kuni 50 000 eurot.


Stardilaenu taotlev ettevõtja peab vastama järgmistele nõuetele

 

Stardilaenu taotlemine:

 

1. Taotluse esitamine panka.

2. Positiivse otsuse korral esitab pank finantseerimiseks/käendamiseks vajalikud dokumendid KredExile.

3. Pangast saadud informatsiooni põhjal teeb KredEx otsuse. Vajadusel küsitakse lisainfot ettevõtjalt.

4. KredExi positiivse otsuse alusel vormistab pank dokumendid ja väljastab laenu.

 

Lisaks panga poolt nõutavatele laenu taotlemiseks vajalikele dokumentidele tuleb esitada:

 

1. Finantsprognoosid järgnevaks 3 aastaks

2. Ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused

3. Ülevaade olemasolevatest kohustustest

Põllumajanduslaen

 • Põllumajanduslaenu sihtotstarbeks on põllumajanduse arendamise finantseerimine.
 • Põllumajanduslaen võib sõltuvalt laenuvajadusest olla oma sisu poolt arveldus-, käibekapitali- või investeerimislaen.
 • Põllumajanduslaenu võimaldatakse vastava projekti finantseerimisel Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) poolt.
 • Laenu saamiseks nõutava tagatise puudumisel või selle ebapiisava väärtuse puhul võib taotleda vastavat garantiid MES´ilt.
 • Pank finantseerib kuni 75% äriplaanis sätestatud investeeringu suurusest investeerimislaenu taotlemise puhul.
 • Põllumajanduslaenu maksimaalne tähtaeg on 10 aastat.

Korterelamu renoveerimislaen KredEx käendusel

Korterelamu renoveerimislaen KredEx käendusel sobib korteriühistule, kes soovivad korterelamu renoveerimiseks kasutada pangalaenu ja vajavad selleks lisatagatist.


Laenu eesmärk: korterelamu renoveerimise ja elanike elamistingimuste parandamisega seotud tööde finantseerimine.


Käenduskõlblikud renoveerimistööd:


Tööd, millega tagatakse korterelamu ehituskonstruktsiooniline stabiilsus või millega paranevad korterelamu elanike elamistingimused, s.h. elamu, elamut teenindava maa ja sellel maal asuvate elamut teenindavate ehitiste säilimiseks või nende ökonoomsuse, turvalisuse ja heakorra parandamiseks teostatavad ehitus-, heakorra- ning haljastustööd.


 • Minimaalne laenusumma: 6 500 EUR
 • Maksimaalne laenusumma: kuni 100% renoveerimistööde maksumusest
 • Maksimaalne laenu tähtaeg: 20 aastat
 • Laenusaajaks võib olla: korteriühistu

Korterelamuks loetakse vähemalt 2 korteriga elamuid.

 

KredExi käendusel korterelamu renoveerimislaenu tingimused.

 

Renoveerimislaenu taotlev korterelamu peab vastama järgmistele nõuetele.

 

 

Korterelamu renoveerimislaenu taotlemine:


1. Laenu- ja KredExi käenduse taotluse esitamine panka.

2. Positiivse otsuse korral esitab pank käendamiseks vajalikud dokumendid KredExile.

3. Pangast saadud informatsiooni põhjal teeb KredEx otsuse. Vajadusel küsitakse lisainfot taotlejalt.

4. KredExi positiivse otsuse korral vormistab pank dokumendid ja väljastab laenu esitatud arvete ja aktide alusel.


Laenu taotlemiseks nõutavate dokumentide loetelu saab vaadata siit.

 

Panga poolt nõutavate dokumentide loetelu saab vaadata siit.


Vt. Hinnakiri