Eraisiku laenutaotlus

Laenutüüp
Taotletav summa 
Planeeritud tähtaeg (aastat) 
Soovitav tagasimakse graafik
Soovitav tagasimakse kuupäev 
Laenu kasutamise otstarve
Maksepuhkus 
Pakutav põhitagatis (kirjeldus ja asukoht) 
Tagatise turuväärtus 
Tagatise hindaja 
Pakutav lisatagatis (kirjeldus ja asukoht) 
Lisatagatise turuväärtus 
Lisatagatise hindaja 
  
Taotleja andmed 
Ees- ja perekonnanimi * 
Isikukood või Sünniaasta * 
Elukoha aadress 
Postiaadress 
Telefon * 
Mobiil 
E-post * 
Perekonnaseis 
Haridus 
Ülalpeetavate arv 
  
Tööandja andmed 
Töökoht 
Tööandja registrikood 
Amet 
Staaž 
Kuu sissetulek (neto) 
Muu sissetulek (neto) 
Otsese juhi nimi 
Telefon 
  
Kaastaotleja või abikaasa andmed 
Ees- ja perekonnanimi 
Isikukood 
Aadress 
Telefon 
Mobiil 
E-post 
Töökoht 
Tööandja registrikood 
Amet 
Staaž 
Kuu sissetulek (neto) 
Muu sissetulek (neto) 
Otsese juhi nimi 
Telefon 
  
Tulud 
Taotleja kuu netosissetulek 
Kaastaotleja kuusissetulek (neto) 
Tulude summa 
  
Kulud  
Eluasemekulud 
Toidukulud 
Auto 
Kulud ülalpeetavale 
Telefon 
Riietus 
Meelelahutus 
Laenude tagasimaksed + kindlustuskulud (kuus) 
Muud kulud 
Kokku kulud 
  
Varad 
Vara liik 
Turuväärtus 
Kaastaotleja (või abikaasa) vara liik 
Turuväärtus 
Vara liik 
Turuväärtus 
Kaastaotleja (või abikaasa) vara liik 
Turuväärtus 
Vara liik 
Turuväärtus 
Kaastaotleja (või abikaasa) vara liik 
Turuväärtus 
  
Kehtivad võlakohustused 
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
  
Olemasolevad krediitkaardid 
Kaardi väljastaja 
Kaardi tüüp 
Kaardilimiit 
  
Kaastaotleja (või abikaasa) olemasolevad kohustused 
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk/limiit 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
  
Kaastaotleja (või abikaasa) olemasolevad krediitkaardid 
Kaardi väljastaja 
Kaardi tüüp 
Kaardilimiit 
  
Täiendav informatsioon
  

 

 

 Upload files max 5 files
 (doc, docx, ddoc, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, gif)


 

 

Käesoleva taotluse esitamisega tõendan, et kõik selles taotluses esitatud andmed on õiged ja panga nõudel dokumentaalselt tõestatavad.

Kinnitan, et olen tutvunud Panga Üldtingimustega ja Kliendiandmete töötlemise korraga, millised on kättesaadavad Panga kodulehel www.tbb.ee ning seeläbi olen teadlik oma õigustest seoses andmete töötlemisega ja kolmandatele isikutele edastamisega.

Annan nõusoleku Panga informatsiooni, sh pangatoodete kohta, edastamiseks minu poolt esitatud kontaktandmetele.