Juriidilise isiku laenutaotlus

Laenutüüp
Laenusumma * 
Period (aastat) * 
Soovitav tagasimakse graafik
Soovitav tagasimakse kuupäev * 
Laenu kasutamise otstarve
Maksepuhkus * 
  
Pakutav põhitagatis (kirjeldus ja asukoht) * 
Tagatise turuväärtus * 
Tagatise hindaja * 
  
Pakutav lisatagatis (kirjeldus ja asukoht) 
Lisatagatise turuväärtus 
Lisatagatise hindaja 
Pakutav lisatagatis (kirjeldus ja asukoht)
Lisatagatise turuväärtus
Lisatagatise hindaja
Pakutav lisatagatis (kirjeldus ja asukoht)
Lisatagatise turuväärtus
Lisatagatise hindaja
  
Taotleja andmed 
Ettevõtte nimi * 
Registrikood * 
Juriidiline aadress * 
Postiaadress * 
Telefon * 
Fax 
E-post * 
Tegevusala * 
Töötajate arv * 
Arvelduskonto number Tallinna Äripanga AS *
Keskmine kuukäive Tallinna Äripangas *
Kontod teistes pankades *
Keskmine kuukäive teistes pankades *
  
Ettevõtte omanikud 
Omanik 1 * 
Osaluse määr 
Omanik 2 
Osaluse määr 
Omanik 3 
Osaluse määr 
  
Ettevõtte juhtkond 
Ettevõtte juht * 
Telefon 
E-post 
  
Ettevõtte finantskohustused 
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
Kohustuse liik 
Finantseerija 
Summa 
Jääk 
Kuumakse 
Tähtaeg 
Tagatis 
Intress 
Tütar- ja sidusettevõtted 
  
Täiendav informatsioon
  

 

 

 Upload files max 5 files
 (doc, docx, ddoc, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, gif)


 

 

Käesolevale taotlusele alla kirjutamisega tõendan, et kõik selles taotluses esitatud andmed on õiged ja panga nõudel dokumentaalselt tõestatavad.