HOIUSTE INTRESSIMÄÄRAD, % AASTAS

alates 03.10.2016. a.

Tähtajaline hoius

Valuuta
Kuu
Min.
summa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
24

 36

EUR

0.01

0.01

0.01

0.03

0.05

0.10

0.10

0.15

0.20

0.20

0.25

0.30

0.40

 0.50

0.70

200
USD

0.05

0.05

0.05

0.10

0.10

0.10
0.15
0.15

0.15

0.20
0.20
0.20
0.25
 0.30
0.40
200
Personaalpanganduse intressimäärad
EUR

0.05

0.05

0.07

0.07

0.10
0.10
0.10
0.20
0.25
0.30
0.40

0.50

0.70
 0.80

0.90

200

Säästuhoius
Valuuta
Kuu
Min.
summa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
24

 36

EUR

0.01

0.03

0.05

0.10

0.10

0.15

0.20

0.20

0.25

0.30

0.40

 0.50

0.70

200

USD

0.05

0.10

0.10

0.10

0.15

0.15

0.15

0.20

0.20

0.20

0.25

 0.30

0.40

200

Tähtajaline hoius “PLUSS ÜKS”
Valuuta
Kuu
Min.
summa
9
12
18
24

 36

EUR

1.20

1.30

1.40

 1.50

1.70

200
 

 

Alates 10.07.2014.a. "Arvelduskonto intressid (% aastas)" on 0% ja neid ei arvestata.