C2B & B2C SUHTLUSSÕNUMID

C2B - MAKSEKORRALDUSTE IMPORT

 

Internetipangas on võimalik üles laadida makseid C2B failist, mis peab vastama ISO 20022 standardile.

ISO 20022 on standard, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega № 260/2012 ühtse euromaksete piirkonna tõhusama töö eesmärgil Euroopa Liidus. Kasutatakse elektroonilises andmevahetuses panga ja kliendi vahel. Ettevõtjatel tuleb teha muudatusi oma raamatupidamistarkvaras, et saata maksekorraldusi ja võtta vastu kontoväljavõtete faile vastavalt ISO 20022 standardile.

 

ISO 20022 standardi kasutamine maksete ja konto väljavõtete failides lihtsustab andmete automaatset töötlemist ettevõtja raamatupidamises. Lisainfo ISO20022 failiformaadist on kättesaadav Eesti Pangaliidu veebilehel www.pangaliit.ee. Sõnumeid on tutvustatud Eesti maksekeskkonna foorumis, läbinud turuosaliste konsultatisoni ning kinnitatud Pangaliidu maksestandardite töögrupi poolt 31.01.2013.a.


C2B maksete fail peab olema ette valmistatud ettevõtja raamatupidamissüsteemi abil ja kättesaadav internetipanka üleslaadimiseks.


C2B faili üleslaadimisel kontrollitakse kõikide maksete vastavust ISO 20022 nõuetele, kasutatakse xsd standardset skeemi, vt www.pangaliit.ee (XSD schema file)

 

Hetkel on tagatud failide töötlemine järgmistes formaatides:

  • C2B maksete fail formaadis XML - ISO 20022. Use only UTF-8 encoding
  • C2B maksete fail formaadis TeleHansa 6 (Kodumaised maksekorraldused „TH6 IBAN“ formaadis).

Edaspidine C2B failist maksete töötlemine toimub tavapärasel viisil.


 

B2C –KONTOVÄLJAVÕTTED

 

Internetipanga süsteemis on võimalik saada kliendikonto väljavõtteid erinevates formaatides:

 

 

 Salvestada XML formaadis (ISO20022)

File: kvv_statement_iso20022.xml - (ISO20022 standard)

Kontoväljavõte: Account Reporting Standards for Bank to Customer Ver 1.02

Sõnumeid on tutvustatud Eesti maksekeskkonna foorumis, läbinud turuosaliste konsultatisoni ning kinnitatud Pangaliidu maksestandardite töögrupi poolt 31.01.2013.a.

 

 Salvestada BDOC formaadis

File: kvv{#konto}.bdoc - BDOC formaat (DigiDoc).

 

 Salvestada PDF formaadis

File: kvv{#konto}.pdf - PDF format.

 

 Salvestada XML formaadis

File: kvv_statement_old.xml - XML formaat (2003.a Eesti elektrooniline kontoväljavõtte standard).

 

 Printida

File: TXT formaat (Printimiseks).

 

 Salvestada faili

File: kvv_statement.csv - CSV formaat (Excel).

CSV formaat (Excel) kvv_statement.csv.pdf

 

Konto väljavõttes kasutatavate tüüpfraaside sõnaraamat